Stenging av vei fra onsdag 11. august til og med fredag 13. august må dessverre utsettes til neste uke.
Da blir veien stengt på grunn av fresing og asfaltering, dvs. fra krysset FV91 og Parkveien mot Lyngstunet/Best.
Adkomst til Lyngstunet og Best via Parkveien fra FV868 ved kirken.