Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
tonny_8

Kommunale veier, vann og avløp

Kontaktperson: Avdelingsingeniør Berit Jegervatn

Tlf.    400 28 536

Postadresse: Lyngen kommune, Teknisk drift, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet

Avdelingens arbeidsfelt er:

  • Kommunale veier, parkeringsplasser

  • Vann- og avløpsanlegg

  • Lysløyper

  • Kommunalteknisk anlegg

  • Trafikksikkerhet

Det er avdelingens uteseksjon som utfører drift og vedlikehold av kommunens veinett, avløpsnett, pumpestasjoner, UV-anlegg og slamavskillere.

VEIER:

Lyngen kommune har ansvar for snøbrøyting, sandstrøing, kosting og vedlikehold av kommunale veier. Til utførelse av vinterdrift blir det innleid entreprenører.

VANN:

Lyngen kommune har 7 kommunale vannverk:

Kommunale vannverk:

Nord Lenangen, Sør Lenangen, Lyngseidet, Furuflaten, Årøybukt, Fastdalen og Koppangen

Overvåking av nedbørsfeltene og vannkildeområdene foregår jevnlig, men er størst om våren og ettersommeren. Kontroll av drikkevannet foregår i form av vannprøver som blir analysert på laboratorium. Nettadresse til vannprøver kommer senere.
For å sjekke at det ikke er sykdomsfremkallende bakterier i vannet, tas det prøver av vannet i de forskjellige vannverkene 1 gang i måneden.
Av sykdomsfremkallende bakterier er det to hovedgrupper av bakterier man ser etter:
- Koliforme bakterier. (gamle tarmbakterier) Trives best ved 37 grader.
- Termotolerante koliforme bakterier. (som indikerer fersk kloakk) Trives best ved 44 grader. Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med kvaliteten på drikkevannet, derfor blir kopi av alle laboratorie-analyser sendt direkte fra laboratoriet til Mattilsynet i Nord-Troms. Det er kommunelegen som iverksetter kokepåbud. Alle inngrep i nedslagsfelt for vannverk skal vurderes i forhold til drikkevannsforskriften. Det er forbudt å forurense/skade vannforsyningssystem/tilsigsområde (nedslagsfelt, overflatevann, grunnvann) og ledningsanlegg dersom dette kan medføre risiko for forurensing av råvann og drikkevann. 

Oppdager man forurensninger i nedslagsfeltet for drikkevannskildene skal man straks ta kontakt med Lyngen kommune v/driftsavdelingen.

AVLØPSANLEGG:

Kommunen har avløpsanlegg på følgende steder:
Lyngseidet, Lyngseidet Syd, Stigen, Furuflaten, Oksvik, Kvalvik, Ørnes og Furuflaten,

LYSLØYPER:

Lyngen kommune har fire lysløyper:

Furuflaten, Lyngseidet, Jægervatnet og Sør Lenangen. De blir preparert av lokale idrettslag.

UTESEKSJONEN:

Arbeidende vaktmesterleder:        Arne Bårdsen                        tlf. 95026333

Oppsynsmann:                                Alf Edmund Karlsen             tlf. 480 23 982

Maskinkjører:            

UMS Befolkningsvarsling

Befolkningsvarsling via SMS

Lyngen kommune benytter UMS Befolkningsvarsling - en varslingstjeneste ved hjelp av SMS eller telefonoppringing. Teknisk drift benytter f.eks. UMS varsling til arbeid på vann og avløpsanlegg og veiarbeid.

høst og vinter

Veilys i Lyngen kommune

Høst og vinter står for tur og det blir mørkt langs veiene. Noen er mørkeredde, andre er redd for å bli påkjørt, andre er redd for å kjøre på. I Lyngen kommune blir vi litt tryggere når veilysene tennes 1. september og slukkes 1. april.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk