Veilysene i Lyngen kommune tennes 1. september hvert år. De siste par årene har vi utbedret disse, og det pågår i disse dager feilsøking og utbedringer av enkelte veilysroder som ikke lot seg tenne innen 1. september.

Nygårdstranda er utbedret med nye veilysarmaturer og vil lyse i kveld.

I Koppangen ventes utbedringer i løpet av i kveld.

Det vil snarlig bli utført kontroll/utbedringer på Jensvoll.

Ytterst i Sør-Lenangen er det svært mange veilys som er defekte og alle disse gamle veilysarmaturene vil bli skiftet ut innen 1. november 2016.

1. november er datoen for ferdigstillelse med utskiftning av totalt 641 stk. gamle veilysarmaturer i Lyngen kommune.