Vi får ofte spørsmål om tenning av veilys på høsten og våren.

Bakgrunnen for tidspunktene er et kommunstyrevedtak. I denne saken ble tiden for veilys faktisk utvidet, og dette har siden blitt videreført hvert år i budsjettet.

Belysning av vei-trafikkarealet over Lenangsstraumen bro ligger under ansvarsområdet til Troms Fylkeskommune. Område- og varselsbelysning for båttrafikk skal bygges ut og driftes av Kystverket. Det foreligger ikke planer om utbygging eller oppgradering av slik belysning.