Det er en del ventetid på ordinære legetimer ved Lyngen legekontor i august. Dette skyldes uforutsett sykefravær hos fastleger samtidig med at det er lite vikarleger tilgjengelig. Dette skjer samtidig med ferieavvikling hos andre fastleger, slik at det er blitt unormalt lite leger på kontoret. Fastlegeordningen i Norge har generelt store utfordringer med rekruttering av leger, noe som også berører legetjenesten i Lyngen. 

Det er innhentet godt kvalifiserte vikarer fra og med september som vil gjøre det enklere å få vanlige legetimer i Lyngen. Legevakten, det være døgnet rundt inkludert dagtid og helger, går som normalt, og alle pasienter med akutte medisinske tilstander vil få hjelp som vanlig. 

Hans-Olav Holtermann Eriksen
Kommuneoverlege Lyngen