Vi har ledig vikariat som barne- og ungdomsarbeider i inntil 58,33 % stilling skoleåret 2019/20.

Vi søker etter en engasjert og motivert medarbeider som har gode samarbeidsevner og som har evne til å etablere gode relasjoner til barn.

Stillingen innebærer jobb i SFO, skolemåltid og i skolen.

Søkere kan bli innkalt til intervju.

Det er krav om godkjent politiattest ved tiltredelse.

Lønn etter tariff. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg virksemd (offentlighetslova), § 25.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte enhetsleder Eirin Larsen, telefon 92650092

Søknadsfrist 04.08.19

Du kan søke elektronisk her