Lenke til annonse
Lenke til søk på stillingen

Vil du bli vår nye regional ungdomskonsulent?

Da vår ungdomskonsulent skal over i ny stilling søker vi hennes etterfølger. Stillingen er 50% fast med hovedansvar for RUST – Regional ungdomssatsning i Nord-Troms.

RUST er eid av Nord-Troms regionråd (kommunene Skjervøy, Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Kvænangen og Nordreisa) og er en viktig kanal for ungdommers medvirkning, ansvar og deltakelse i samfunnsutviklingen i regionen.

Ungdomssatsingen jobber for et bedre arbeids- bo og aktivitetstilbud for ungdom som bor eller ønsker å bosette seg i Nord-Troms. RUST skal bygge en felles regional identitet, og bidra til at ungdom står sammen om viktige saker på tvers av kommunegrensene, og tilrettelegge for at ungdommer i regionen blir kjent med muligheter innen utdanning, kultur og næring. 

 

"Arbeidet vi gjør er viktig for ungdomsmedvirkning i regionen. Representanter fra hver kommune i Nord-Troms får være med og trekke regionen fremover i den retningen vi mener er viktig og ser verdien av." 

Arbeidsoppgaver
 • Koordinator og tilrettelegger for den regionale ungdomssatsingen
 • Sekretær for Nord-Troms ungdomsråd og Fagrådet
 • Oppfølging av strategier og handlingsplan, informasjons- og kommunikasjonsarbeid
 • Hovedansvar for skolering av ungdomsråd, Prøv sjøl-fondet og regionale arena for politisk ungdomsmedvirkning
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra utviklings- og prosjektarbeid
 • Kompetanse på digitale verktøy
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evner til selvstendig arbeid
 • Det er en fordel med god kunnskap om regionen
 • Personlig egnethet
 
Vi tilbyr
 • En spennende stilling med stort utviklingspotensial
 • Muligheter for å påvirke samfunnsutviklinga sammen med ungdom i regionen
 • Lønn etter avtale
 • Kontorsted i en av Nord-Troms kommunene
 • Tiltredelse snarest

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte daglig leder Berit Fjellberg tlf. 975 67 366 eller regional ungdomskonsulent Lise Jakobsen tlf. 918 13 803. 

Les mer om RUST og det regional samarbeidet i Nord-Troms på vår hjemmeside www.nordtromsportalen.no.

Nord-Troms er en del av tiltakssonen der du bl. annet kan få slettet studielån. Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/regional--og-distriktspolitikk/Berekraftig-regional-utvikling-i-nord/virkemidler-i-tiltakssonen/id2362290/

 

 
 Søknadsfrist:
06.01.2021
 Arbeidsgiver:
Nordreisa kommune
 Sted:
Storslett
 Stillingstittel:
Regional ungdomskonsulent
 Stillinger:
1
 Ansettelsesform:
Fast
 Heltid / Deltid:
Deltid
 Stillingsprosent:
50
 
 
 Webcruiter-ID:
4324724342
 Sosial deling :
   
 

Sentrum 17
9151 Storslett
Norge