L 8D D 2M 5ONyEqFo 4AAAAAElFTkSuQmCC           D 8VEb 09YFAmoQAAAABJRU 5ErkJggg==           vFsJf 8QXsMvwqoRnatBdL 6OKRcamBLzAtGlRqZcbmbKldZRF 53QwZRrbYiuNzElsYkpyc 1MSf 0A 8H 9PUwJcwO z 7zPzbg 7mdzOwe 3iTTXk 38Hx 0lcAnMRwrPD 8B 4EMkVQaQVr 2PrKoAsqv 8uFPjQ 061F 9XtUfxfM 4d 2VC 9NQRYAAAAASUVORK 5CYII=

 

Lyngen kommune søker i samarbeide med Nord-Troms Studiesenter etter prosjektleder lokalisert i Lyngen kommune.

Du finner stillingsutlysning her: VIL DU BLI VÅR PROSJEKTLEDER (002).pdf             Project manager to Lyngen area.pdf