Kommunestyret har vedtatt å sette av midler for 2019 til oppgradering av private veier.

Her finner du vilkårene og søknadskjema.

NY SØKNADSFRIST ER 30.06.19