Viltpåkjørsel

Dersom du er uheldig og kjører på elg, rein eller annet vilt, er du pliktig å varsle. Den enkleste måten er å ringe politiet på 02800, som varsler videre til viltansvarlig i kommunen. Det er ikke straffbart å kjøre på vilt, det viktigste er å varsle om ulykken. 

Varsling er også viktig dersom det blir skader på bilen. Forsikringsselskapene kan kreve bekreftelse på at politiet eller kommunen er varslet om ulykken. Bekreftelse får man fra kommunen.

Huskeliste ved viltpåkjørsel

Dette må du gjøre:

 • Sikre ulykkesstedet med varseltrekant og nødblink.
 • Ring 02800 for å varsle politiet med en gang, slik at ettersøket kan starte så tidlig som mulig og viltet unngår unødig plage.
 • Få oversikt over eventuelt skadde personer og ring 113 dersom dere trenger hjelp.
 • Merk påkjørselstedet med et viltband eller annet (tau, pose eller liknende).
 • Oppsøk lege hvis du har smerter i nakke eller hode etter påkjørselen.

Ikke gjør dette:

 • Ikke følg etter det skadde dyret selv. Dette gjør arbeidet til ettersøkshunden vanskeligere.
 • Ikke prøv å avlive viltet selv. Dette skal gjøres av kommunen.
 • Ikke ta med deg et påkjørt og dødt vilt uten tillatelse.

Sykt eller skadd vilt

Ring kommunen på 48 07 70 97 dersom du kommer over et sykt eller skadd vilt i nærområdet eller på tur. Kommunen vil raskt avgjøre om viltet må avlives, slik at en unngår at viltet lider unødig eller gjør skade på folk eller eiendom.

Dersom du ikke får tak i kommunen, ring politiet på telefon 02800

 

Kommunen sine oppgaver i viltforvaltninga

 • Forvaltning etter gjeldende lover og forskrifter
 • Fallvilt (påkjørt og skadd/sykt vilt)
 • Tildeling av fellingstillatelse (elg) for vald uten godkjent driftsplan
 • Kontroll/registrering av fellingsrapporter
 • Registrering og analyse av sett elg-skjema
 • Godkjenning av vald
 • Godkjenning av driftsplaner/bestandsplanar for elg
 • Forvaltning av kommunen sitt viltfond
 • Kommunen tildeler fellingskvoter for elg til valdene og valdleder er kommunen sin kontaktperson. Har du spørsmål om kvote og fellingstillatelse er det valdleder for det aktuelle valdet du må kontakte.

Lovverk