Opplæringstilbud: 

  • Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
  • Norskopplæring for arbeidsinnvandrere.
  • Grunnskoleutdanning for voksne
  • Spesialundervisning – særlig tilrettelagt undervisning.
  • Formidling av logopedtjeneste for voksne.

Undervisning på dagtid: 

  • Mandag – fredag: 09.00 – 14.30. Tidspunkt avtales med avdelingsleder.

Vi har for tida ikke tilbud på kveldstid. 

Besøksadresse: Skoleveien 27, 9060 Lyngseidet
Postadresse:

Voksenopplæringa i Lyngen

Strandveien 24, 9060 Lyngseidet

   
Rektor:  Tone M. Iversen
Telefon:       990 23 534
E-post:                     tone.mari.iversen@lyngen.kommune.no
   
Avdelingsleder:   Audun Johnsen
Telefon:       976 59 204
E-post:                     audun.johnsen@lyngen.kommune.no
   
Lærer:   Camilla Olsen
E-post:                     camilla.olsen@lyngen.kommune.no
Lærer: Guro Rognli
E-post: guro.rognli@lyngen.kommune.no

Flykningtjenesten

Voksenopplæringa i Lyngen og flykningtjenesten har fått felles administrasjon.
Har du spørsmål, ta kontakt med:

Avd.leder Audun Johnsen, tlf. 976 59 204

Velkommen!