Det nye utseende og designet håper vi vil være mer brukervennlig, og gjøre at all den informasjonen som ligger på hjemmesiden blir mer tilgjengelig.

Dersom du har behov for hjelp i den tiden, kan du ta kontakt med Servicekontoret vårt på tlf. 77 70 10 00 eller e-post post@lyngen.kommune.no