Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring - kommuneplanens samfunnsdel 2017-2029

Lyngen formannskap vedtok i møte den 04. april å sende forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2027-2029 på høring og utlegging til offentlig ettersyn ihht. plan- og bygningsloven § 11-14.

 

Nyheter

Innkalling til møte i Lyngen levekårsutvalg 30.11.17

Lyngen levekårsutvalg er innkalt til møte torsdag 30.november 2017 kl 09:00. Møtested: Møterommet på Lyngstunet.

Det vil bli en felles gjennomgang/informasjon med Råd om folkehelse om bla økonomiplan 2018-2021/årsbudsjett 2018. Utvalget fortsetter deretter sitt møte i det samme møterommet.

Innkalling til møte i Lyngen Råd for folkehelse 30.11.17

Lyngen Råd for folkehelse er innkalt til møte torsdag 30.11.17 kl 09:00. Møtested: Møterommet på Lyngstunet. Det vil bli en felles gjennomgang/informasjon om bla økonomiplan 2018-2021/årsbudsjett 2018 sammen med levekårsutvalget. Rådet vil deretter fortsette sitt møte i møterom 2 på Lyngstunet.

Innkalling til møte i Lyngen Arbeidsmiljøutvalg 29.11.17

Lyngen arbeidsmiljøutvalg er innkalt til møte 29.11.17 kl 13.00. Møtested: Kantina på Rådhuset.

Det blir en felles gjennomgang/informasjon om økonomiplan 2018-2021/årsbudsjett 2018 sammen med klima- og miljøutvalget og næringsutvalget. AMU fortsetter deretter sitt møte i kantina.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk