Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring - kommuneplanens samfunnsdel 2017-2029

Lyngen formannskap vedtok i møte den 04. april å sende forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2027-2029 på høring og utlegging til offentlig ettersyn ihht. plan- og bygningsloven § 11-14.

 

Planstrategi 2016-2019 - offentlig ettersyn

Lyngen kommune har utarbeidet forslag til kommunal planstrategi. Planstrategien er første «steg» i kommunens langsiktige planlegging hvor kommunens utviklingstrekk og utfordringer skal drøftes. Sentralt i utarbeidelse av planstrategien er vurdering og prioritering av planbehovet i valgperioden.

Nyheter

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk