Aktiv Lyngen har lav terskel for at man kan ta kontakt dersom man opplever utfordringer.

Elever i videregående eller deres foreldre som ser et behov for støtte kan ta kontakt med Thomas Wedege på 906 67 084

Foreldre og barn og unge i Lyngen kan ta kontakt med Kåre Bjørnar Olsen på 40028622

Ellers kan også kommunepsykolog Ellen Helsing kontaktes på 40028527

Fortløpende informasjon om aktivitetere finner dere på:(2) Aktiv Lyngen | Facebook.

Aktivitetsplan finner dere under:

 

Aktiviteter Aktiv Lyngen
Dag og tid Aktivitet Kontaktperson
Mandager 1800-2100 Treffpunkt Lyngseidet (gammelskolen) Kåre Bjørnar Olsen (400 28 622)
Tirsdager 1800-2000 Ungdomsklatring i hallen Katja Pekkala (412 93 861 )
Tirsdager 1500-2100 Mekkegarasje Kåre B og Jan Erik Langgård
Tirsdager fra 1700 Treffpunkt for videregående elever i Tromsø(annenhver uke) Thomas Wedege (906 67 084) Ellen Helsing
Tirdsdager fra 1700 Mulighet for samtale med kommunepsykologen i Tromsø Ellen Helsing
Torsdager 1800-2000 Familieklatring i hallen Katja Pekkala (412 93 861 )
Torsdager 1500-2100 Mekkegarasje Kåre B og Jan Erik Langgård
Fredager 1900-2200 Åpen hall- klatring og fotball Katja Pekkala (412 93 861 )
Løpende Ungdommens turgruppe Katja Pekkala (412 93 861 )
Løpende Skoleferie- tilbud- kunngjøres på FB og hjemmeside Kåre Bjørnar Olsen (400 28 622)
Løpende  Mekkegarasje (gjenåpner snart) Kåre Bjørnar Olsen (400 28 622)
Løpende Ungdom i arbeid- småjobbsentral Kåre Bjørnar Olsen (400 28 622)