For dispensasjonsøknader om motorferdsel i utmark må det søkes Fylkesmannen i Troms og Finnmark.