Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

NYE RUTINER FOR VARSLING AV FEIING OG TILSYN

I fra Mars 2023 vil feierne/brannforebyggerne i Lyngenfjord brann og redning ta i bruk nytt fagsystem.

For dere som vanligvis mottar SMS med varsel om besøk fra Lyngenfjord brann og redning vil det nå se annerledes ut.

TIKTOK og TELEGRAM

Til alle ansatte og folkevalgte i Lyngen Kommune!

NSM (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet) har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet foretatt en vurdering av om det bør innføres tiltak eller gis råd eller retningslinjer i Norge knyttet til blant annet Tiktok og Telegram.

NSM vurderer at TikTok eller Telegram ikke bør installeres på offentlig ansattes tjenesteenheter som er tilknyttet virksomhetens interne digitale infrastruktur eller tjenester.

Temakveld for foreldre

I regi av ressursgruppen for barns beste (Lyngen kommune) og Rådgivning om spiseforstyrrelser.

Vi søker areal- og samfunnsplanlegger

Nord-Troms Plan og Eiendom er et nyoppstartet interkommunalt samarbeid mellom kommunene Lyngen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Nordreisa kommune er arbeidsgiver for oppgavefellesskapet.

Nord-Troms Plan og Eiendom har som oppgave å samle og styrke planarbeidet i regionen, skape attraktive arbeidsplasser og levere tjenester av høy kvalitet.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk