Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring-kvenske parallellnavn

Lyngen kommune reiste navnesak for en rekke kvenske paralellnavn på bygder i Levekårsutvalget den 29.09.22.

 

Nyheter

Kunngjøring av navnesak- kommunenavn på samisk og kvensk

Lyngen kommunestyre reiste navnesak på kommunenavn på samisk og kvensk i sak 100/22 i møte 13.10.22.

Foreløpig tilråding på navn er Ivgu Suokan på samisk og Yykeän kunta/komuuni på kvensk.  Rekkefølgen vil være norsk-samisk-kvensk.

Høringsfrist settes til 25.februar 2023. Høringssvar sendes til post@lyngen.kommune.no

Influensavaksinering

Det er fremdeles mulig å få influensavaksine

Fredag 11.november kl 10.30-11.30 – (Hovedinngangen 1.etg på Lyngstunet)- Bestill time på tlf. 400 28598

Hver onsdag  fra 16.november og frem mot jul, mellom kl. 14.00- 15.00

( Lyngseidet Helsestasjon) – timebestilling eller drop-in

Det er også mulig å få satt influensavaksine ved legekontoret både i Lenangen og på Lyngseidet. Bestill time hos legekontoret 40028500

Hvem bør vaksineres?

FHI anbefaler spesielt alle i risikogruppene å ta influensavaksinen, både barn og voksne. Les mer her Influensavaksine til risikogrupper - FHI

Influensevaksinen koster kr 150 ;- 

Høring: Havneveien

Lyngen Levekårsutvalg reiste den 29.09 navnesak på Havneveien på Lenangsøyra. Veien er en stikkvei fra Ørstrandveien og en parallellvei til Ørveien ned mot rekefabrikken.

Veinanvet sendes med dette på høring til berørte parter. Høringsfrist settes til 26.januar 2023. Høringssvar sendes: post@lyngen.kommune.no

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023

Bufdir har nå lyst ut "tilskudd til inkludering av barn og unge" for 2023. Lokale organisasjoner er invitert til å søke da Lyngen har etablert knutepunktfunksjon. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltagelse på ferie- og fritidsaktivitet og fullføring av utdanningsløp. 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk