Ingen restriksjoner for besøk i hjemmet, i leid lokale og arrangementer.

  • Krav og anbefaling om å holde en meters avstand er opphevet.
  • Krav om bruk av munnbind er opphevet.

Siste oppdatering og mer utfyllende informasjon er alltid på følgende link:

Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand - Helsedirektoratet