Retningslinjer for besøk i hjemmet, i leid lokale og arrangementer endres fortløpende.

  • Krav og anbefaling om å holde en meters avstand oppheves.
  • Krav om bruk av munnbind oppheves

Siste oppdatering og mer utfyllende informasjon er alltid på følgende link:

Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand - Helsedirektoratet