Formålet med avlastning er å:
hindre overbelastning
gi deg nødvendig fritid og ferie
gi deg mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter
 
Et avlastningsopphold kan gis ved:
Lyngstunet helse- og omsorgssenter
Lenangen omsorgssenter
Solhov bo- og aktivitetssenter 
 

Søke avlastning

 
 
Når du har søkt vil vi vurderer behovet for bistand, og gi deg en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak). Dette gjelder enten du får innvilget avlastning eller ikke. I vedtaket skal det stå hvilke tjenester du har fått, hvor omfattende de er og hvordan de organiseres. Hvis du får avslag på søknaden, skal avslaget begrunnes.
 

Kontaktperson

For mer informasjon og veiledning kan du kontakte

Inger Nysted Grønvoll