Vi ser etter familier som vil være fosterhjem for ungdom som har behov for trygghet og stabil omsorg. Dere har god omsorgsevne, er tålmodige, rause og rolige mennesker.

Én av de voksne i familien vil ha oppdraget som hovedjobb det første året med frikjøp fra ordinært arbeid. Dere vil få opplæring, løpende veiledning og avlastning.

Dere får utgiftsdekning og arbeidsgodtgjøring, samt pensjonstillegg.

 

Dere er mennesker som er romslige i kontakten med barn, prøver å forstå hvem barnet er, hva det gjør og hvorfor det gjør det. Dere har kunnskap om barns utvikling og erfaring med barn.  Dere har god vandel og helse, samt tid og overskudd til å ivareta oppdraget.

 

Kan dette være noe for dere? Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon:

 

Barnevernkonsulent:                                                 Barnevernleder:

Catarina Samuelsen tlf. 4002 8649                           Gunn S. Letto tlf. 4002 8519