Lyngen kommune er med i samarbeidet Nord Norsk Skredovervåkning. For å sikre god kvalitet på skredovervåkingen må det gjøres snømålinger hvert døgn. Dette utføres av lokalt bosatt person, som rapporterer siste døgns snøfall til Metrologisk institutt.

Snø-observatørene inngår avtale med kommunen og mottar en godtgjørelse for dette, pr tiden er slik godtgjørelse kr 5 000 for en sesong. Nødvendig opplæring og utstyr til å utføre oppdraget vil bli gitt.

For å dekke kommunen best mulig er vi avhengig å få til en avtale med observatør i Nord Lenangen. Om du bor i dette området og ønsker å bidra til dette viktige arbeide så ta kontakt med Lyngen kommune. 

Ta kontakt med Kåre Fjellstad på telefon 400 28 631 eller send e-post til post@lyngen.kommune.no