E-lån Troms
 
Dette er et tilbud for biblioteklånere tilknyttet Troms fylke.
Lån en e-bok!
Med nasjonalt lånekort kan du låne e-bøker via nettet 24 timer i døgnet, sju dager i uka. E-bøkene kan leses på pc, nettbrett, lesebrett og smarttelefon. Lånet er helt gratis! – Ingen overtids- eller erstatningsgebyrer. E-boka leverer inn seg selv og kan aldri bli borte. Du kan ha 4 titler av alle medietypene registrert på ditt nasjonale lånekort samtidig. Lånetida for e-bøker er 21 dager.
 
For å bruke E-lån Troms må du ha gyldig lånekort fra biblioteket og Internett-tilgang. Lånekort og passord får du på ditt folkebibliotek.
 
Nettadresse:
 
Troms fylkesbibliotek har sammen med nesten alle folkebibliotekene i Troms kjøpt den digitale løsningen «BS Weblån». Løsningen leveres av Biblioteksentralen, som er en stor leverandør av bøker og andre medier til bibliotek. Utlånet av e-bøker på denne plattformen er et prøveprosjekt som skal vare i 3 år i første omgang.