Tjenesten er gratis og tildeles ut fra behov.

For nærmere informasjon, kontakt Inger Nysted Grønvoll, tlf. 77 71 17 05

Søkes på eget søknadsskjema som lastes ned ved å klikke på linken nedenfor.

 

søknadsskjema helse- og omsorgstjenester.pdf