Følgende barnehager foretar nytt opptak av barn for barnehageåret 2020/2021:

Knøttelia barnehage

Kavringen barnehage

Lyngsdalen oppvekstsenter – avd. barnehage

Lenangen barnehage

Det kan søkes om overflytting og økning/reduksjon av plasser.

Informasjon om de kommunale barnehagene samt vedtekter finnes på kommunens hjemmeside eller

ta direkte kontakt med barnehagen.

Elektronisk søknadsskjema finnes på https://barnehage.visma.no/lyngen

Søknadsfrist 1. mars 2020.

Rådmannen