Kommunens brygge v/Spar er tilrettelagt for brukere med korte besøk. Det skal ikke ligge båter der over mange dager slik vi ser nå.

Vi ber derfor om at de som har båt der flytter dem. Det fins for øvrig informasjon på brygga om praksis og bruk.

De båtene som nå ligger der vil bli belastet med 250 per døgn for liggetid fra i dag. Båter som ikke er flyttet vil bli flyttet for eiers regning.

Eventuelle spørsmål og henvendelse til Svein Eriksen, 92038575 eller Kåre Fjellstad, 40028631.