NAV er i full gang med å styrke bemanningen innenfor enheter som behandler dagpenger, sykepenger og omsorgspenger. Vi forbereder oss også på at flere innbyggere vil ha behov for sosialhjelp som en konsekvens av korona-situasjonen.

Publikumsmottaket hos NAV Lyngen er fortsatt stengt i samråd med kommuneoverlege, men vi er åpen og tilgjengelig gjennom digitale løsninger og køtelefoner betjent av lokale NAV-veiledere. Ettersom det er mange som henvender seg til NAV i denne situasjonen, kan det føre til ventetid på henvendelser.

  • For de som har behov for tjenester fra NAV gjelder følgende:
    • Post til NAV kan legges i kommunens postkasse ved ytterdøra. Dette gjelder også søknader om økonomisk sosialhjelp. Her kan du laste ned Søknadsskjema.pdf  for de sosiale tjenestene eller du kan søke på nett.  Husk konvolutt, og merk med «NAV».

Du kan kontakte NAV på andre måter også:

  • dialog i digital aktivitetsplan
  • skriv-til-oss-funksjonen på nav.no
  • vakttelefoner 412 74 778 og 412 78 007

NAV Lyngen ringer deg gjerne opp, eller vi kan lage et videomøte med deg. Du kan delta i videomøte fra nettbrett, pc eller smarttelefon.

NAV sitt kontaktsenter 55 55 33 33 er fortsatt betjent mellom kl. 09.00-15.00, men kan ha ventetid som følge av mange henvendelser.

Det kan skje endringer på kort varsel som følge av regjeringens arbeid med tiltakspakken for korona-situasjonen. Informasjon oppdateres fortløpende på nav.no. Dette er derfor den beste kilden til oppdatert informasjon fra NAV.