Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget mandag 03 juni kl 09.30