Vi ønsker å invitere foresatte til barn i aldersgruppen 0-6 år til foreldregruppe. Dette er et lavterskeltilbud som alle foresatte kan være med på dersom du har barn i denne aldersgruppen. Tilbudet er gratis, og gruppen møtes 8 ganger. Oppstart av gruppen vil være Mandag 20.februar 2023 klokka 13.30-15.30.

Sted: Lyngstunet 1.etg.

Foreldregruppene vil bli ledet av helsesykepleiere og barnevernkonsulent under veilederutdanning. Påmeldingsfrist 10.2.23.

I en travel hverdag kan det bli lite tid til å tenke over hvordan vi er som foreldre og hvor viktige vi er for barna våre. I foreldregruppene legges det til rette for å møte andre foreldre, dele erfaringer og drøfte gleder og utfordringer. ICDP foreldreveiledningsprogram er et internasjonalt program som er basert på 8 ulike temaer for et godt samspill med barn. Målsettingen er å finne tryggheten og bekreftelsen på at vi er gode foreldre ved at vi blir mer bevisste på hva vi gjør som er bra for barna våre.

Dersom du ønsker å delta, ta kontakt for informasjon eller meld deg/dere på til:

Helsesykepleier Maria Grønvoll tlf. 400 28599 maria.grønvoll@lyngen.kommune.no

Helsesykepleier May-Liss van Gemert tlf. 400 28648 may-liss.van.gemert@lyngen.kommune.no

For ansatte i Lyngen kommune vil det gis permisjon med lønn for deltakelse i Foreldregruppe.

 

Velkommen