Dersom du har mottatt en epost fra info@lyngen.kommune.no anɡående godkjenning av invitasjon til økonomisystemet, se her instrukser.

Om du allerede har en kommunal konto, er det denne kontoen som skal brukes ved innlogging. Om du er usikker på hva denne er eller hvordan den brukes, se her

Systemet er tilgjengelig på følgende adresser:
- Unit4 ERP Kommune (for lønnsslipp, registrering timelister, egenmeldinger, ferie og annet fravær): http://erp.lyngen.kommune.no
     OBS! Dersom du havner på nettsiden CloudID, skriv inn @lyngen.kommune.no i brukernavnfeltet og trykk "neste".
- Travel & Expense (for reiseregninger, utlegg): http://te.lyngen.kommune.no

I systemet kan du levere timelister, reiseregninger, registrere egenmeldinger, ferie og annet fravær. Brukerveiledninger finner du i eLæringsportalen - Alle ansatte

Opplæringsfilm kjørebok

Denne løsninga er ikke tilpasset mobiler, så det anbefales at PC eller nettbrett når du logger på første gang.

Har du problemer med pålogginga selv etter å ha fulgt veilederen, kontakt support på:support2.PNG

Har du spørsmål om bruk av selve ansattflaten i ERP, ta kontakt med din leder eller en kollega.