Alle mellom 5 og 11 år (født 2010-2016, og i 2017 når de er fylt 5 år) kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker.

Vaksine er særlig aktuelt for:

  • Barn med kroniske sykdommer
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge.

Det er utviklet en egen vaksine av koronavaksinen Comirnaty (Biontech/pfizer) for små barn, (mindre dose).

Se utdypende informasjon fra FHI om vaksinering av denne gruppen ved å følge lenkene under:

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Tilbud om koronavaksinasjon til barn og ungdom utvides - FHI

Koronavaksine for barn 5-11 år - FHI

Gjennomføring:

Dersom dere ønsker vaksine til deres barn, ta kontakt med helsestasjonen telefon 400 28598.

Det blir satt opp egne dager/tidspunkt for vaksinering av barn 5-11 år.

Vaksinering av ungdom 12-15 år (2006-2009).

Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker. Barn over 12 år får vaksinen fra comirnaty med samme dosering som voksne.

Mer utdypende informasjon kan du få ved å følge lenkene under:
Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Tilbud om koronavaksinasjon til barn og ungdom utvides - FHI 
Koronavaksine for ungdom 12-15 år - FHI

Barnet/ungdommen må ha underskrevet samtykkeskjema, fra begge foreldre (følg link, skriv ut, signer og ta med til vaksinasjonsstedet): Samtykkeskjema for barn under 16 år

 

For å bestille time til ditt barn/ungdom, gå inn på følgende lenke:

Lyngen | ReMin

Eller ta kontakt på telefon 40028501 eller 40028598

Mvh

Vaksinasjonsteamet i Lyngen