I enkelte tilfeller vil det være behov for å gi tilbud om korttidsopphold i et tidsrom på 14 dager / 1 måned, eller kanskje kun noen dager.

Det må betales egenandel for korttidsopphold etter til enhver tid gjeldende regler, jfr. kommunehelsetjenesteloven § 2-3 med forskrift. Det vises også til kommunestyrevedtak i sak 13/99. Egenandel er for tiden kr. 150,- pr. døgn.

For mer informasjon og veiledning kontakt:

Inger Nysted Grønvoll

 

Slik søker du

Tjenesten kan søkes på følgende søknadsskjema

søknadsskjema helse- og omsorgstjenester.pdf

elektronisk søknad

 

Kontakt Lyngstunet Kortidsavdeling

Telefonnummer til Lyngstunet korttidsavdelingen