VIL DU BLI VÅR PROSJEKTKOORDINATOR FOR KOMPETANSEPILOT NORD-TROMS?

Kompetansepiloten skal utvikle bærekraftige modeller og metoder for å få bedre samsvar mellom små virksomheters behov og tilbudet av kompetanseutviklende tiltak i distriktsnorge. Gjennom et samarbeid mellom Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) skal Nord-Troms Studiesenter (NTSS) og Sør-Varanger Utvikling bidra til å teste ut og utvikle modeller for kompetansehevingstilbud tilpasset næringslivets behov. TFFK er prosjektleder for det overordnede prosjektet, mens NTSS har prosjektlederansvar for tiltakene i Nord-Troms. Kompetansepilotene skal være en fleksibel ordning med fokus på læring og operativ kraft.

I første fase av prosjektet i Nord-Troms er industrien på Furuflaten / Lyngen målgruppe. I fase 2 skal kompetansehevingsmodellen prøves ut i industrimiljøet tilknytta sjømatnæringen i Skjervøy.

Delmål Nord-Troms:

 • Motivere ansatte til å formalisere kompetanse og/eller bygge videre på det de allerede har, samt bevisstgjøre ledere på å motivere til kompetanseheving.
 • Utvikle og teste ut modeller for kompetansehevingstilbud tilpasset næringslivets behov i industrien og sjømatnæringen i Nord-Troms. 
 • Legge til rette for at ansatte kan studere mens de er i jobb, og deltakelse i prosjektet skal bidra til å øke den digitale kunnskapen i bedriften.
 • Bygge nettverk mellom deltakerne – felles student-/fagmiljø

Vi søker etter en prosjektkoordinator som kan styre prosessen og oppnå konkrete resultater. Stillingen er 50 % med en varighet på 3 år.

Kvalifikasjoner vi legger vekt på:

 • Høyere utdanning
 • Erfaring fra utviklings – og prosjektarbeid
 • Strukturert og resultatorientert
 • Evne til strategisk tenking og konkret handling
 • Evne til å inspirere og jobbe sammen med mange aktører for å fremme samarbeid
 • Kjennskap til industrinæringen, FN’s bærekraftsmål og kompetansemiljø
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med stort utviklingspotensial
 • Kontorsted: fortrinnsvis Lyngen
 • Lønn etter avtale
 • Tiltredelse snarest

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte daglig leder Berit Fjellberg tlf. 97 56 73 66 eller saksordfører Dan Håvard Johnsen tlf. 40 02 85 60
Søknadsfrist 10. mars 2021. Søknad og CV sendes til Nord-Troms regionråd e-post: regionrad@ntroms.no