Fastleger

Legetjenesten har ferieavvikling fra 23.06-21.08.22 der fastlegene har ferie fordelt i denne perioden. Det er hentet inn legevikarer fra Tromsø, slik at tilgjengeligheten hos tjenesten skal være god og trygg.

  • Arne Haugstad er fortsatt fraværende/permisjon frem til 04.september 2022, der det er egne vikarer på fastlegelisten for å ivareta pasientene hans.
  • Carol Pascoe har ferie i juli og permisjon i august.
  • Audun D. Pedersen har ferie 25.07-21.08.22
  • Hans-Olav H. Eriksen har ferie 27.06-23.07

 

Lengangen

Legekontoret i Lenangen er som tidligere varslet stengt i sommerferien, for perioden 20.06 – 21.08.22. Legetimer i Lenangen medfører et lite gebyr, noe som skyldes den tekniske løsningen til datasystemet til legetjenesten. Det jobbes med å bytte datasystem, og at gebyrer fjernes innen september 2022.

 

Legevakt

Legevakten driftes som normalt, der de faste vaktlegene er på plass i sommer.