Lyngen kommune har utlyst 2 tilskuddsordninger tilrettelagt for destinasjonsselskaper og reiselivsbedrifter berørt av strenge smitteverntiltak, samt kompensasjonsordninger for de som har falt ut av de statlige ordningene. Søknadsfrist er 17. oktober 2021 og ordningene fins under regionalforvaltning.no som:

 

Lyngen kommune - kommunal kompensasjonsordning av april 21

Lyngen kommune - kommunal kompensasjonsordning av juni 21

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Svein Eriksen på 92038575 eller svein.eriksen@lyngen.kommune.no