Fra og med 1. januar 2023 tar Lyngen kommune i bruk nytt økonomi- og lønnssystem. Det betyr at dagens løsninger for reiseregninger, timelister, lønnsslipp på app m.m. endres. Alle vil i løpet av januar få tilgang til det nye systemet. Opplæring i hvordan man bruker de nye løsingene vil være tilgjengelig som elæring, og i tillegg vil det arrangeres korte kurs for de som trenger det. Mer informasjon om opplæring kommer.

Dette betyr at alle ansatte, folkevalgte, oppdragstakere eller andre som mottar lønn eller godtgjøringer fra Lyngen kommune må forberede seg på å bruke dette eller andre digitale verktøy som Lyngen kommune bruker, da timelister, reiseregninger osv. i papir vil utgå i løpet av første halvår 2023.