Lyngen kommune v/barneverntjenesten har fra tid til annen, behov for nye oppdragstakere. Dette kan være, miljøarbeidere, hjemmekonsulenter, veiledere, støttekontakter, besøkshjem mv.

Dersom du har interesse for slikt arbeid, vennligst ta kontakt med barneverntjenesten v/Tone Mortensen, tlf. 40028512, el Catarina Samuelsen tlf. 40028649 for nærmere informasjon.