Oppsummering for Lyngen kommune

Totalt er det påvist 3 smittede med folkeregistrert adresse i Lyngen kommune i perioden 28.10-12.11.20: siste positive prøve var onsdag 04.11.20.

Alle tre var elever som hadde oppholdt seg i Tromsø kommune, og hadde ikke vært ute i samfunnet i Lyngen. Alle nærkontakter har vært testet og bekreftet negativ. To av tre er nå friskmeldt, siste er ute av isolasjon fredag 13.11.20. 

Legekontoret har lav terskel for å teste deg, og det har vært tatt 20 prøver per dag på det meste. Kriseledelsen har et sterkt fokus på å gi trygghet til befolkningen, og rask testing med umiddelbar oppfølging gjør at vi har god kontroll på smitte-sitasjonen i vår region.

Vi råder våre innbyggere til å reise minst mulig ut av kommunen, bruke digitale møter der det er mulig og unngå sosiale sammenkomster utover fem personer.

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger - Lyngen kommune