Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Koronavirus (Pixabay.com Pete Linforth)

Koronavirus (Pixabay.com Pete Linforth)

Oppdateringer fra kommuneoverlege

OPPDATERING CORONA Fredag 20.11.20 kl. 13.45

Siste to døgn er det tatt vel 1500 prøver ved UNN for Covid-19. På disse to dagene er det totalt 10 positive for Troms og Finnmark: to fra Tromsø (begge reist inn til landet, og i isolasjon), 1 på Senja og resterende 7 i Finnmark.  Per i dag har vi ingen ukjent smitte i Troms, og det er god kontroll i vår region.

Lyngen har per i dag en smittet i kommunen (utenlandsk arbeider som gikk umiddelbart i isolasjon, påvist tre dager siden).

Kriseledelsen vil informere på nettsiden og Facebook til kommunen umiddelbart ved eventuelle hendelser eller smittede i Lyngen i løpet av helg.

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Lyngen kommune

 

OPPDATERING CORONA onsdag 18.11.20 kl. 10.20

I går ble det påvist en smittet i Lyngen kommune. Det er en utenlandsk arbeider som ble tatt i karantene direkte fra flyplass til Lyngen. Personen har ikke vært ute i samfunnet eller i kontakt med folk, og har hatt full isolasjon frem til svaret forelå. Det er altså ingen nyoppstått smitte eller smittesituasjon pågående i Lyngen.  

Det siste døgnet er det tatt 1062 prøver ved UNN, og det er registrert 16 i Tromsø. Alle er knyttet til en russisk tråler og er isolert på båten. Ellers er det ingen nye positive i Troms, men spredte positive prøver i Finnmark.

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger - Lyngen kommune

OPPDATERING CORONA Tirsdag 17.11.20 kl. 12.00

Det er ingen i Lyngen med aktiv smitte per i dag.

Det siste døgnet er det tatt i underkant av 400 prøver ved UNN, og det er registrert 2 nye smittede i Troms og Finnmark. Begge er i Tromsø, og er kjente nærkontakter som allerede er i isolasjon. Det er altså kontroll på smittesituasjonen i Tromsø, vår region og vårt fylke.

Desto viktigere er det å følge retningslinjer for smittevern, for på denne måten unngå nye smitte-økninger lokalt og regionalt.

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger - Lyngen kommune

OPPDATERING CORONA Fredag 13.11.20 13.00

Siste påvist smittede med folkeregistrert adresse i Lyngen er i dag ute av isolasjon. Per nå er det altså ingen i Lyngen aktiv smitte, og kriseledelsen med smitteteam har god kontroll på situasjonen i regionen.

I Troms er det 6 nye smittede siste døgnet: 5 i Tromsø (4 nærkontakter som allerede er i karantene og en utenlandsk arbeider) og en i Harstad. Finnmark med Alta og Hammerfest har 11 nye.

Større utbrudd i Troms og Finnmark er nå i stor grad knyttet til ungdommer og unge voksne, og da særlig etter større sammenkomster. Det er viktig at man følger retningslinjene for private sammenkomster: holde seg mest mulig hjemme, ikke flere enn 5 personer samlet og holde 1m avstand når man er samlet.

 

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger - Lyngen kommune

OPPDATERING CORONA Torsdag 12.11.20 kl. 10.15

Oppsummering for Lyngen kommune

Totalt er det påvist 3 smittede med folkeregistrert adresse i Lyngen kommune i perioden 28.10-12.11.20: siste positive prøve var onsdag 04.11.20.

Alle tre var elever som hadde oppholdt seg i Tromsø kommune, og hadde ikke vært ute i samfunnet i Lyngen. Alle nærkontakter har vært testet og bekreftet negativ. To av tre er nå friskmeldt, siste er ute av isolasjon fredag 13.11.20. 

Legekontoret har lav terskel for å teste deg, og det har vært tatt 20 prøver per dag på det meste. Kriseledelsen har et sterkt fokus på å gi trygghet til befolkningen, og rask testing med umiddelbar oppfølging gjør at vi har god kontroll på smitte-sitasjonen i vår region.

Vi råder våre innbyggere til å reise minst mulig ut av kommunen, bruke digitale møter der det er mulig og unngå sosiale sammenkomster utover fem personer.

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger - Lyngen kommune 

 

OPPDATERING CORONA Tirsdag 10.11.20 kl. 14.00

I perioden 05.11. - 07.11.20 er det tatt ca 300 tester i Balsfjord, Storfjord og Lyngen, og så langt er det altså 5 positive knyttet til ungdommer (som tidligere angitt, påvist 06. og 07.11. og er fra Balsfjord og Storfjord). Resterende rundt 295 prøver er negativ.

Stor andel av testingen har vært knyttet til elever ved Nordkjosbotn VGS, der smitteteam og kriseledelsen i alle tre kommunene har fulgt opp nærkontakter og pårørende tett for å få full oversikt.

Nordkjosbotn VGS

Det var ordinær skole fra mandag 09.11.20, da det ikke er per dags dato mistanke om pågående smitte blant elever eller på skolen. Fire klasser på 2. og 3.trinn er satt i karantene i 10 dager for å være helt trygg på at alle nærkontakter ikke er på skolen.

Kriseledelsene og smitteteamene har god kontroll på situasjonen, og det er ikke pågående smitte-situasjon i Lyngen kommune.

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger - Lyngen kommune

OPPDATERING CORONA Søndag 08.11.20 kl. 17.45

Fredag 06.11.20 ble det påvist smitte hos tre ungdommer i Storfjord, to ungdommer og to utenlandske arbeidere i Balsfjord. Ingen i Lyngen. Disse har fått beskjed, er i isolasjon og har vært i karantene siden de fikk beskjed eller ble testet onsdag/torsdag denne uka. Deres nærkontakter er også satt i karantene i 10 dager.

 

Siden torsdag 05.11.20 er det tatt rundt 280 tester i Lyngen, Balsfjord og Storfjord, og så langt er det altså 7 positive (ingen i Lyngen) og 170 negativ. Vi venter fortsatt svar på resterende, som kommer senest i morgen. Kriseledelsene og smitteteamene har god kontroll på situasjonen.

 

Mange lurer på, hva er en nærkontakt:

 • Du har hatt fysisk kontakt de siste 48 timene med en person med påvist smitte
 • Du har vært nærmere enn 2 meter i mer enn 15 min eller direkte fysisk kontakt med eller direkte kontakt med spytt, fra smittede

 

Mer informasjon:

www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/

 

Hvis du da er nærkontakt, ikke bare testet, gjelder følgende karanteneregler:

 • Fra og med dagen du var sist i fysisk kontakt med påvist smittede, er du i karantene i 10 dager
 • Ikke gå på skole, jobb, besøk eller offentlig transport
 • Hvis du bare har tatt test uten å være bekreftet nærkontakt, er du i karantene frem til du har fått svar (som må være negativ for å gå ut av karantene, hvis positiv er du i isolasjon)

 

For andre tilfeller, hva isolasjon er og mer info, se link: www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

For å finne hva som gjelder for deg, fyll ut skjema på følgende link:

www.koronasjekk.no

 

Angående Nordkjosbotn VGS

Det vil være ordinær skole fra i morgen mandag 09.11.20, da det ikke er per dags dato mistanke om pågående smitte blant elever eller på skolen. Ellers anbefales det munnbind på offentlig transport, inkludert skoleskyss.

 

Midlertidig stengt

Biblioteket og besøk til sykehjem og omsorgssentre i kommunen er stengt til og med tirsdag 10.11.20, da vi vil være helt trygg på situasjonen. GoToGrill er for øvrig åpnet igjen fra i morgen mandag 09.11.20.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Lyngen kommune

 

OPPDATERING CORONA lørdag 07.11.20 kl. 18.00

Fra forrige oppdatering kl. 13.00 i dag: Det er påvist flere smittede i Balsfjord og Storfjord, ingen i Lyngen, siden i går fredag.

Det er ikke påvist flere smittede i Lyngen nå kl. 18.00, og resterende tester tatt torsdag er alle negativ. Legekontoret har gjort ekstra testing i Lyngen kl. 16.00 i dag, og svar fra denne og fredagens testing forventes senest mandag formiddag.

Kriseledelsen, smitteteamet og legekontoret er svært fokusert på å få raske avklaringer og tydelig informasjon ut til innbyggerne i Lyngen, og ny oppdatering vil komme i løpet av morgendagen.

Hans-Olav Holtermann Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger - Lyngen kommune 

OPPDATERING CORONA lørdag 07.11.20 kl. 13.00

Det er påvist flere smittede i Balsfjord og Storfjord, ingen i Lyngen, siden i går fredag. Fem av disse er ungdommer (3 Storfjord, 2 Balsfjord), og to utenlandske arbeidere (Balsfjord). Disse har fått beskjed, er i isolasjon og har vært i karantene siden de fikk beskjed eller ble testet onsdag/torsdag denne uka. 

 Smitteteam i alle tre kommunene jobber nå intensivt og konsentrert:

 1. Raskt finne og avklare smittekilde
 2. Vi kontakter alle nærkontakter til de nye smittede og disse settes/er satt i karantene 
 3. Vi tar kontakt med personer som skal testes 

Inntil videre anmoder vi på det sterkeste innbyggerne i Storfjord, Balsfjord og Lyngen om å ta ansvar for og unngå smitte:

1. Hold 1 m avstand til andre

2. Unngå sosiale sammenkomster utover 5 personer

3. Sprite hender i alle situasjoner utenfor huset

4. Unngå reising ut av kommunen

5. Avvente situasjonen til mer informasjon kommer i ettermiddag og i morgen ettermiddag

Helsetjenestene i de tre kommunene har et sterkt fokus på å få avklart situasjonen så raskt som overhodet mulig, og kriseledelsen har kontinuerlig oppfølging for å trygge våre innbyggere. Vi understreker at vi tar kontakt i dag med alle som skal kontaktes ut fra mulig smitte. 

Kriseledelsen i de tre kommunene vil vurdere situasjonen og eventuelle tiltak i morgen ettermiddag, og informasjon vil komme deretter!

Hans-Olav Holtermann Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger

Balsfjord - Storfjord - Lyngen

OPPDATERING CORONA fredag 06.11.20 kl 17.15

En ansatt som jobbet på Go2 Grill fredag 30.10 og lørdag 31.10. fikk påvist Covid-19 for to dager siden. Alle ansatte har blitt testet, og samtlige fikk negativ svar. Det vil si at det ikke er grunn til å mistenke smitte videre fra denne situasjonen. Grillen vil være stengt frem til tirsdag 10.11.20 for renhold og klargjøring til drift igjen.

Videre har det vært utvidet testing knyttet til mulig smitte blant elever på Nordkjosbotn VGS etter en fest lørdag 31.10.20. Det foreligger ingen svar per nå på disse, og ny informasjon vil komme i løpet av helgen.

Kriseledelsen har kontinuerlig oppfølging av situasjon i Lyngen kommune, og vil informere snarlig ved eventuell ny smitte eller hendelser av betydning.

Hans-Olav Holtermann Eriksen
kommuneoverlege Lyngen kommune

OPPDATERING CORONA torsdag 05.11.20

I Lyngen har en person som jobber på Go2Grill fått påvist Covid-19: personen har ikke bosted i kommunen, ingen symptomer og var på jobb på grillen fredag 30.10 og lørdag 31.10. Grillen vil være stengt frem til lørdag 07.11. Samtlige ansatte er uten symptomer, men testes for å være på den sikre siden. Ut fra nøye gjennomgang med Grillen er det ikke grunnlag for å mistenke smitte på stedet, og aktuell person har ikke laget mat/vært på kjøkken.

 

Kunder som har vært og spist fredag 30.10 og lørdag 31.10 skal inntil videre ikke gjøre noen tiltak. Generelt bes personer som har symptomer i form av feber, hoste eller halsvondt ta kontakt med legekontoret for testing.

 

Midlertidig stengt

Lyngstunet helse og omsorgssenter, Solhov bo og aktivitetssenter og Lenangen omsorgssenter stenges midlertidig for besøk torsdag 05.11-fredag 06.11.20.

 

Ny oppdatering kommer fortløpende og senere i dag.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege Lyngen

 

OPPDATERING CORONA Onsdag 04.11.20 kl. 16.20

Ved UNN Tromsø er det tatt 1770 prøver siste døgnet, og det er påvist 7 smittede i Tromsø Videre er det 1 i Narvik, 2 i Bardu og 7 i Finnmark (Porsanger 6 og 1 Hasvik).

 

Status Lyngen

Lyngen har fått påvist en ny smittet med Corona i dag: person har ikke bosted i kommunen, har ikke symptomer og har ikke vært i Lyngen siste 10 dager. Det gjentas at alle må vurdere om det er nødvendig å reise utenfor Lyngen i tiden fremover, det være arbeid, fritid eller sosialt. Smitten i regionen er per dags dato uoversiktlig og økende. Det er viktig å påpeke at det ikke er mistanke om pågående smitte i Lyngen kommune.

Elever i Tromsø

Det er stor spredning av Corona blant elever i Tromsø by, blant annet Tromsdalen skole og Kongsbakken VGS. Det er flere elever fra Lyngen i Tromsø. Vi ber foreldre avvente situasjon og ikke hente sine barn hjem til Lyngen før situasjon med smitte i skolene i Tromsø er avklart. Eventuelt smitte blant elever fra Lyngen vil bli kontaktet av smitteteam Lyngen for oppfølging.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

kommuneoverlege - Lyngen

OPPDATERING CORONA Tirsdag 03.11.20 kl. 15.00

Ved UNN Tromsø er det tatt vel 500 prøver siste døgnet, og det er påvist 7 smittede i Tromsø (4 elever på tre skoler, 3 nærkontakt som allerede påvist smitte).

I Norge er det registrert over 700 nye smittede siste døgnet, og det er nå stor spredning nasjonalt (Oslo utgjør nå kun 15% av dette, fra 30% tidligere).

Status Lyngen

Lyngen har fortsatt bare to personer med påvist Corona: begge uten fast bosted i kommunen, uten symptomer og alle nærkontakter er testet negativ. Det gjentas at alle må vurdere om det er nødvendig å reise utenfor Lyngen i tiden fremover, det være arbeid, fritid eller sosialt. Smitten er per dags dato uoversiktlig og økende.

Det er ikke mistanke om pågående smitte i Lyngen kommune.

Til arbeidsgivere i privat sektor

Kriseledelsen har tatt oppfølging av alle enheter i kommunen, med informasjon og oppdatering av retningslinjer. Vi ønsker selvsagt å gi råd og oppdatere privat næring også, og vil bistå ved behov. Til eksempel kan det være behov for avklaring med utenlandske arbeidere, råd om reising med mer. Det er bare å ta kontakt på post@lyngen.kommune.no

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege -Lyngen

 

OPPDATERING CORONA Mandag 02.11.20

De siste fire dagene har Lyngen fått påvist to personer med Corona: de har ikke fast bosted i kommune, og har ikke oppholdt seg i kommunen frem til smitten ble påvist. De smittede er uten symptomer og er isolert frem til negativt svar. Noen få nærkontakter var allerede satt i karantene, og testes flere ganger for negativt svar før de kommer ut av karantene. Det er ikke mistanke om pågående smitte i Lyngen kommune.

 

Råd til befolkningen:

 • Reise minst mulig, både regionalt og nasjonalt
 • Unngå store arrangementer og ansamlinger, også sosialt hjemme
 • Når på butikk og ute blant folk: hold 1m avstand, sprit hender så ofte som mulig og hold deg hjemme hvis syk

 

Kommuneledelsen og smitteteamet for Lyngen understreker: vi vil informere våre innbyggere fortløpende og umiddelbart hvis det skjer noe av betydning, det være nye smittede eller at det må gjøres skjerpede tiltak i samfunnet. Per i dag er det ikke grunnlag for skjerpede tiltak, da kriseledelsen har god oversikt og kontroll over situasjonen.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege -Lyngen

OPPDATERING CORONA Søndag 01.11.20

I dag fikk vi påvist en ny smittet med registrert adresse Lyngen. Personen hadde ikke oppholdt seg i kommunen frem til smitten ble påvist, er isolert og har ingen symptomer. Noen få nærkontakter var allerede satt i karantene, og samtlige er uten symptomer. Det er tatt flere prøver av nærkontakter de siste tre dagene: det tar 24 timer å få svar og så langt er ingen andre positiv.

 

Kommuneledelsen og smitteteamet for Lyngen vil informere innbyggerne i Lyngen fortløpende og umiddelbart hvis det skjer noe av betydning, det være nye smittede eller at det må gjøres skjerpede tiltak i samfunnet. Per i dag er det ikke grunnlag for skjerpede tiltak, da kriseledelsen har god oversikt og kontroll over situasjonen.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege - Lyngen

OPPDATERING CORONA OG HALLOWEEN Fredag 30.10.20

De siste to dagene er det tatt 1 648 prøver for Covid-19 ved UNN Tromsø, og det er påvist 9 smittede i Tromsø, dette er primært knyttet til reise fra utland/Oslo og nærkontant av allerede påvist smittet. Videre er det påvist 1 i Narvik, Karlsøy, Målselv og Hammerfest, 3 i Bardu og 4 i Harstad.

 

Status Lyngen

I går fikk Lyngen påvist en smittet med registrert adresse Lyngen, men har ikke oppholdt seg i kommunen siste 10 dager. Noen få nærkontakter er satt i karantene, men er uten symptomer. Det er kommet flere prøvesvar siste døgnet, og ingen av disse er positiv. Kommuneledelsen og smitteteamet for Lyngen jobber tett med samtlige berørte, og har god kontroll på situasjonen.

 

Halloween

Slik situasjonen er nå er det særlig viktig at ingen syke deltar, og at alle husker på god hånd- og hostehygiene underveis. Kun ta imot eller gi ferdiginnpakket godteri og ikke dele halloween-sminke med andre enn de du bor sammen med. Det er viktig å holde antall kontakter så lav som mulig slik at sjansen for smittespredning er liten og bidrar til en enklere smittesporing for kommunen dersom det blir nødvendig.

For mer informasjon om Halloween, klikk inn på link: www.fhi.no/nyheter/2020/halloween-rad/

 

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege - Lyngen

OPPDATERING COVID-19 Torsdag 29.10.20

De siste to dagene er det tatt 1 677 prøver for Covid-19 ved UNN Tromsø, og det er påvist 3 smittede i Tromsø, dette er primært knyttet til reise. Videre er det påvist 1 i Narvik og Salangen, 2 i Bardu og Harstad, og 4 smittede i Finnmark.

 

I Norge har vi hatt stor økning av smittede siden 19.10.20 (10 dager siden), med over 200 nye smittede daglig. Oslo utgjør rundt 30% av disse tilfellene. Alt av reise- og møtevirksomhet utenfor kommunen burde kun gjøres hvis høyst nødvendig, og bruk av digitale møter anbefales.

 

Status Lyngen

En person med registrert adresse Lyngen har fått påvist smitte denne uka, men har ikke oppholdt seg i kommunen siste 10 dager. Noen få nærkontakter er satt i karantene, men er uten symptomer. Kommuneledelsen jobber tett med samtlige berørte, og har god kontroll på situasjonen.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege - Lyngen

OPPDATERING COVID-19 Tirsdag 27.10.20

Det siste døgnet er det tatt vel 500 prøver for Covid-19 ved UNN Tromsø, og det er påvist 2 smittede i Tromsø, begge fra reise i utland. Videre er det påvist 2 smittede i Harstad. Det er god kontroll på smitteoppsporingen i vårt nærområdet.

 

Norske myndigheter har fra i morgen satt grense ved private arrangementer (det være hjemme, på hytta og liknende) til maks 5 personer utenfor husstanden. 

Oppdatering Lyngen

Situasjon i dag er at noen få personer bosatt i Lyngen har vært i kontakt med noen som er satt i karantene (det vil si ikke smittet, men vært eksponert for mulig smitte): det er ikke grunn til å tro at det er kommet smitte til Lyngen. Vi velger likevel å være ekstra forsiktig og alle berørte personer testes og skal ha hjemmekontor til situasjonen er avklart innen 1-2 dager.

 

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

OPPDATERING COVID-19 28.september 2020

Husk

 • Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek). Har du ikke tilgang på såpe og vann, bruk antibac.
 • Ikke hils med håndtrykk eller gi klem
 • Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

For fortløpende informasjon om viruset i Norge, følg link:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Det er fortsatt ingen smitte i Lyngen, og lite smitte regionalt. Men pga. nasjonal økning i smittetall er det fortsatt svært viktig at vi alle følger smittevernreglene om å holde avstand, ha god håndhygiene og holde seg hjemme ved sykdom. Importsmitte gjennom besøk fra områder med høyere smittetall er en reell risiko. Vær ekstra nøye i sosiale settinger med besøkende fra andre regioner.

Utvidet åpning av lokale fritidstilbud vil vurderes fra 1. november

Rådhuset

Vi minner om at rådhuset er delvis åpent for publikum etter forhåndsavtale. Samlet gruppe må ikke være over 5 personer. Har du behov for å snakke med noen av oss, avtales tidspunkt direkte per telefon eller epost. Meld deg i skranken når du kommer til oss.

Om du har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene kan tilbudet ikke benyttes. Det er viktig å bemerke at det er åpent for timebestilling, ikke drop-in. 

Barnehagene og skolene

Barnehagene og skolene er åpne for ansatte og elever. Byggene kan brukes til barne- og ungdomsaktivitet med egne smittevernveiledere etter avtale, men skal ikke brukes utover det til andre formål enn undervisning. All undervisning foregår i henhold til nasjonale retningslinjer.

Biblioteket

Biblioteket er åpent for begrenset bruk. Det blir innført tiltak for å hindre smittespredning.

Svømmehallene, Lyngen hallen, ungdomsklubb, Aktiv Lyngen

Svømmehallen er foreløpig stengt for publikumsbading. ny vurdering 1.november. Lyngen hallen Aktiv og ungdomsklubben vil ha begrenset åpent fra uke 41

Besøk til legekontoret

Ta kontakt med legekontoret per telefon for å avtale tid for planlagte timer, blodprøver, injeksjoner og andre undersøkelser, også prøver som er bestilt av sykehuset. Dette er for at vi skal ha best mulig oversikt over hvem som kommer og at vi kan fordele arbeidsoppgaver slik at vi unngår kø/opphopning. Det er fortsatt viktig å unngå at for mange mennesker samlet på samme sted, slik som venterommet til legekontoret.

Fysioterapi, ergoterapi, dagaktivitet, støttekontakt

Befolkningen kan igjen bruke «en til en tjenester». Ta kontakt på telefon med den enkelte ansatte/behandler for å lage avtaler.

Helse og omsorgsinstitusjoner

Helse og omsorgsinstitusjonene våre er fortsatt stengt for publikum. Dette gjelder Solhov bo- og servicesenter, Lyngstunet og Lenangen omsorgssenter. Besøk må avtales med institusjonene, se egne retningslinjer for avtalt besøk.

Helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmor og psykologer

Helsestasjon, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og jordmortjenesten er åpen som vanlig og driftes i henhold til nasjonale veiledere. Ta gjerne med egen leke til barnet ditt hvis du ønsker.

Dersom du, barnet ditt eller noen i samme husholdning har symptomer på luftveisinfeksjon, herunder hoste/nysing og feber ønsker vi at dere ikke kommer til avtalt time. Ta kontakt på telefon 77 71 17 17, 915 72 064, 400 28 648, 909 69 028 til helsesykepleiere. Helsestasjon kan kontaktes på epost: helsestasjon@lyngen.nhn.no                 

Kommunepsykologene er tilgjengelig på telefon 400 28 639 (Sjur) og 907 53 621 (Ragnar).

Ungdomsarbeidere

Både Thomas (906 67 084) og Kåre Bjørnar (415 62 562/400 28 622) er tilgjengelige på telefon for ungdom som trenger noen å snakke med.

Barnevern

For deg som er bekymret for barn som opplever omsorgssvikt har barnevernets vakttelefon nummer: 400 28 520.  Barnevernstjenesten driftes som normalt.

NAV

Nav-kontoret er ikke åpent for publikum, men besøk avtales med den enkelte saksbehandlerTa kontakt på telefon 412 74 778 eller 412 78 007.

Arrangement i kommunen.

Arrangement for inntil 200 personer på offentlig sted med ansvarlig leder er tiltatt. Smittevernhensyn som vask, desinfeksjon og avstand må være sikret. Det er utarbeidet egne retningslinjer som må følges (se egen sak om dette).

For private arrangement er det tillat å samle 20 personer. Smittevernreglene må følges.

Kirker/ forsamlingshus

Møtene kan avholdes i henhold til retningslinjer for arrangementer.

Åpne hytter

Alle hytter som tilhører lag og foreninger og frivillige er åpen.

Karantenebestemmelser

Hvis du har vært på reise i utlandet eller har vært i nærkontakt med en som er bekreftet smittet skal du være i karantene i 10 dager etter hjemkomst. 

 Carol Pascoe
Kommuneoverlege i Lyngen

Publisert
Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk