Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Koronavirus (Pixabay.com Pete Linforth)

Koronavirus (Pixabay.com Pete Linforth)

Oppdateringer fra kommuneoverlegen

OPPDATERING COVID-19 Lyngen 11.06.21 kl. 12.30

Smittesituasjon i vår region

Det har vært et stort utbrudd i Tromsø to uker tilbake, men de siste dagene er det ingen eller noen få smittede: de aller fleste er nærkontakter. Utover Tromsø er det ingen smittede påvist i de siste dagene. Lyngen har ingen påvist smittede i 2021.

Kriseledelsen vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatere umiddelbart hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere fremover.  

Vaksinasjon

Totalt har rundt 37% av befolkningen i Lyngen fått første vaksinedose, med Pfizer. Det vil ikke være aktuelt å vaksinere med Janssen-vaksinen i Lyngen kommune per i dag. Alle doser som mottas i kommunen settes samme uke. Vi kan ikke påvirke antall doser vi får, og følger retningslinjene gitt av FHI for hvem som får vaksine når.  

Neste uke vil vi fortsette med risikogrupper ned til 18 år, og vi vil starte opp med vaksinering av normalbefolkningen innen få uker: trolig vil vi begynne med timebok der du kan bestille selv. Nærmere informasjon vil komme. 

Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om risikogrupper i gruppe 5-7:  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper.

Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Lyngen kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss. Hvis du er i tvil om du er meldt, trykk på link og se om du er i risikogruppe. Hvis du er det, ta kontakt med legekontoret på Lyngseidet og meld deg.

For alle innbyggerne i Lyngen: vaksinasjonsteamet vil fortsette å ta kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Lyngen bør ta telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover, det kan være vaksinasjonskontoret som ringer.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

OPPDATERING COVID-19 Lyngen 04.06.21 kl. 14.00

Smittesituasjon i vår region

Det pågår et større utbrudd av smitte i Tromsø. Den siste uken er det i underkant av 70 påvist smittede, som i stor grad er knyttet til student-miljøet. Lyngen har ingen påvist ny-smittede på flere måneder.

 

I dagene fremover minner vi på viktigheten av å følge smittevernregler, som å holde avstand og vaske/sprite hender ofte når man er på butikk eller ute i det offentlige. Kriseledelsen vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatere umiddelbart hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere i dagene fremover.

  

Vaksinasjon

Totalt har rundt 35% av befolkningen i Lyngen fått første vaksinedose. Hvor stor andel av befolkningen som er vaksinert varierer fra kommune til kommune, og påvirkes av størrelsen på kommunen og hvor stor del av befolkningen som er eldre. Alle doser som mottas i kommunen, settes samme uke. Vi kan ikke påvirke antall doser vi får, og følger retningslinjene gitt av FHI for hvem som får vaksine når.  

 

Neste uke vil vi fortsette med risikogrupper fra 65 år og ned til 18 år (fra eldst til yngst). Oppstart med vaksinering av normalbefolkningen nærmer seg. Trolig vil vi begynne med timebok, der innbyggerne kan bestille time til vaksinasjon selv. Nærmere informasjon vil komme.

 

Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om risikogrupper i gruppe 5-7:  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper. Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Lyngen kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss.

   

For alle innbyggerne i Lyngen, om du er i risikogruppe eller helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Lyngen tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

NYE RETNINGSLINJER COVID-19 Torsdag 27.05.21 kl. 12.00

Skoler og barnehager

Fra mandag 31.05.21 vil skoler og barnehager i Lyngen gå over på grønt. Det betyr at barn og elever kan bevege seg mer fritt og ikke bare i kohorter, og hverdagen kan organiseres mer som normalt. Hvis det skulle oppstå en smittesituasjon, er vi forberedt på å stramme inn og har gode rutiner for å håndtere det på kort varsel.

Vi minner på at smittevernregler fortsatt skal overholdes: 1m avstand mellom voksne, ikke håndhilse/unngå nærkontakt og vaske/sprite hender så ofte som mulig. Og selvsagt holde seg hjemme og teste seg hvis man har hoste, feber eller halsvondt. 

 

Arrangementer og sammenkomster

 • Hjemme kan du ha 10 personer på besøk, i tillegg til fullvaksinerte (de teller ikke)
 • Utenfor hjemmet kan det være samlet inntil 20 personer innendørs (leid lokale/offentlig sted) og 30 personer utendørs
 • Arrangementer innendørs kan ha inntil 50 personer uten faste plasser/100 personer med faste plasser
 • Arrangementer utendørs kan ha inntil 200 personer uten faste plasser/600 person er med faste plasser

For mer informasjon om arrangementer og smitteregler, bruk følgende link:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

 

Besøk på sykehjem

Besøkende må fortsatt kontakte aktuelt sykehjem/institusjon før besøk og avtale tidspunkt. Hvis du som pårørende/besøkende kommer fra område med høy smitte, må du følge smittevernrådene for området du kommer fra.

 

Status smitte

En påvist smittet siste tre dager i vår region (Tromsø/nabokommuner): en i Tromsø som kom fra utlandet. Det omfattende utbruddet i Hammerfest har i så måte ikke påvirket vårt område i særlig grad.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

OPPDATERING COVID-19 Lyngen 25.05.21 kl. 13.00

Smittesituasjon i vår region

De siste to døgn har det ikke vært påvist noen smittede i vår nærregion (Tromsø og nabokommuner), Lyngen har ingen påvist smittede fra vår region siden jul (hatt tilfelle med positiv prøve uten smitte fra utenlandske gjester).

 

Det er altså god kontroll på smitten i vår region, men vi vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatering hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere. 

  

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter, men for denne uken er det kun vaksiner for dose 2 (altså ingen nye innbyggere som vil  bli vaksinert).

Totalt har i overkant av 32% av befolkningen i Lyngen fått første vaksinedose. Hvor stor andel av befolkningen som er vaksinert varierer fra kommune til kommune, og påvirkes blant annet av hvor mange innbyggere kommunen har. Alle doser som mottas i kommunen, settes samme uke. Vi kan ikke påvirke antall doser vi får, eller prioritere annerledes enn retningslinjene som er gitt av FHI.  

 

Neste uke vil vi fortsette med ny-vaksinering, da risikogrupper fra 65 år og ned til 18 år (fra eldst til yngst). Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om risikogrupper i gruppe 5-7:  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper. Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Lyngen kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss.

 

Vi vil trolig starte med vaksinering av alder 55-64 uten risiko-tilstander i midten av juni, men vil informere mer når det nærmer seg.

 

For alle innbyggerne i Lyngen, om du er eldre, i risikogruppe eller helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Lyngen tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

 

 

OPPDATERING COVID-19 Lyngen 12.05.21 kl. 14:30

Smittesituasjon i vår region

De siste to døgn har det vært påvist to i Tromsø (kjente nærkontakter). det har ikke vært smitte i våre nabokommuner. Lyngen har ingen påvist smittede fra vår region siden nyåret  (hatt tilfelle med utenlandsk gjest).

 

Det er altså god kontroll på smitten i vår region, men vi vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatering hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere. 

  

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter, men for denne og neste uke er det kun vaksiner for dose 2. Det vil si at det er ingen nye innbyggere som vil  bli vaksinert i perioden 10.-24.05.21 som følge av at vi ikke får  tilsendt flere vaksiner da. Det forsinker også tempoet på vaksinasjonen med to uker.

 

Totalt har i overkant av 31% av befolkningen i Lyngen fått første vaksinedose, og vi nærmer oss aldersgruppen 65 år. I tillegg vaksinerer vi personer mellom 18 og 64 år i særlige risikogrupper. Trolig vil vi starte med risikogruppe 5 og alder 55-64 i slutten av mai, men vil informere mer når det nærmer seg.

 

Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om særlige risikogrupper (angitt med *):  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper. Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Lyngen kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss.

   

For alle innbyggerne i Lyngen, om du er eldre, i risikogruppe eller helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Lyngen tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

OPPDATERING COVID-19 Lyngen 04.05.2021 kl. 09.00

Smittesituasjon i vår region

De siste tre døgn har det vært påvist fire smittede i Troms, i Tromsø (kjent nærkontakt), Harstad og Bardu. Lyngen har ingen påvist smittede fra vår region siden nyåret (hatt tilfelle med en utenlandsk gjest som var positiv fra før).

 

Det er altså god kontroll på smitten i vår region, men vi vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatering hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere. 

  

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter, og personer som har fått første dose av Astra Zeneca vil få Pfizer med dose 2. Vaksinasjonsteamet vil ta direkte kontakt for å avtale time.

 

Denne uken har i overkant av 30% av befolkningen i Lyngen fått første vaksinedose, og vi nærmer oss aldersgruppen 65 år. I tillegg vaksinerer vi personer mellom 18 og 64 år i særlige risikogrupper og et mindre antall kritisk helsepersonell, etter egen prioriteringsliste. Trolig vil vi starte med risikogruppe 5 og alder 55-64 innen midten av mai, men vil informere mer når det nærmer seg.

 

Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om særlige risikogrupper (angitt med *):  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper. Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Lyngen kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss.

   

For alle innbyggerne i Lyngen, om du er eldre, i risikogruppe eller helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Lyngen tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

OPPDATERING COVID-19 Lyngen 28.04.21 kl. 08.30

Smittesituasjon i vår region

Det siste døgnet har det vært påvist en smittet i Troms og Finnmark, i Tromsø (knyttet til mannskap på en båt med smitte). Lyngen har ikke hatt påvist smitte siden nyåret, og det er god kontroll på smitten i vår region. Vi vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatering hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere i Lyngen. 

  

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter utover våren. Astra Zeneca er satt på pause, og personer som har fått dose 1 av Astra Zeneca vil få Pfizer med dose 2. Vaksinasjonsteamet vil ta direkte kontakt for å avtale time.

 

Denne uken har i underkant av 30% av befolkningen i Lyngen fått første vaksinedose, og vi holder fortsatt på med gruppene 65-75 år og personer mellom 18 og 64 år i særlige risikogrupper. I tillegg brukes opptil 20% av dosene til å vaksinere kritisk helsepersonell, etter egen prioriteringsliste. Trolig vil vi starte med risikogruppe 5 og alder 55-64 innen midten av mai, men vil informere mer når det nærmer seg.

 

Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om særlige risikogrupper (angitt med *):  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper. Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Lyngen kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss.

   

For alle innbyggerne i Lyngen, om du er eldre, i risikogruppe eller helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Våre innbyggere må ta telefonen ved ukjent nummer i tiden fremover, da det kan være vaksinasjonsteamet som ringer.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

OPPDATERING SMITTE OG VAKSINE Lyngen 19.04.21 kl. 15.00

Smittesituasjon i vår region

De siste fire døgnene er det ikke påvist noen smittede i Troms og Finnmark.

 

I nasjonal oversikt kommer Lyngen opp med en person: denne ble smittet i utlandet for flere uker siden, og var ankommet Norge etter isolasjon var sluttført. Noen har positiv prøve lengre tid etterpå, men kan ikke smitte andre. Det er altså god kontroll på smitten i vår region, men vi vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatering hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere. 

  

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter utover våren. Astra Zeneca er fortsatt på pause, og det er fortsatt uavklart hva som skjer med dose 2 for de som har fått dose 1.

 

Denne uken har rundt 25% av befolkningen i Lyngen fått første vaksinedose, og vi holder på med gruppene 65-75 år og personer mellom 18 og 64 i risikogruppe 4. Trolig vil vi starte med risikogruppe 5 og alder 55-64 innen midten av mai, men vil komme nærmere til dette når det nærmer seg.  

 

Se link for informasjon om særlige risikogrupper (angitt med *):  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper. Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Lyngen kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss.

   

For alle innbyggerne i Lyngen, om du er eldre, i risikogruppe eller helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Det er viktig at innbyggere i Lyngen tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

Oppdatering lørdag 17.04.2020 - POSITIV TEST I LYNGEN

Det er bekreftet en positiv Covid-19 test i går fredag 16.04.21, noe som blir registrert i nasjonale medier som VG og Dagbladet. Aktuell person ble smittet utenfor Lyngen i midten av mars 2021, var i 10 dager isolasjon (også utenfor Lyngen) og er ikke ansett for å være smitteførende. Etter gjennomført infeksjon kan man ha positiv svar i lengre tid etterpå, men uten å være smittsom. Testen ble tatt som prosedyre ved nødvendig reise til utlandet.

Det har ikke vært påvist aktiv smitte i Lyngen etter nyåret, og det er god kontroll på smittesituasjonen i vår region.

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

OPPDATERING COVID-19 Lyngen tirsdag 13.04.21 kl. 14.30

Smittesituasjon i vår region

Det siste døgnet har det ikke vært en positiv prøve i Troms og Finnmark. I Lyngen har det ikke vært påvist smitte på flere måneder.  Det er altså god kontroll på smitten i vår region, men Lyngen kommune vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatering hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere.

  

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter i ukene fremover (Astra Zeneca er fortsatt på pause). Denne uken har rundt 19% av befolkningen i Lyngen fått første vaksinedose, og helsestasjon i Lyngen fortsetter å gjøre en meget god innsats for og få vaksinene ut til innbyggerne våre. Denne uken fortsetter vi med gruppen 65-75 år og personer mellom 18 og 64 år i særlige risikogrupper. Alle fastlegene i Lyngen har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om særlige risikogrupper (angitt med *):  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper

   

For alle innbyggerne i Lyngen, eldre som helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi vil ta kontakt med deg når den tid kommer. Det er viktig at innbyggere i Lyngen tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

OPPDATERING COVID-19 Lyngen onsdag 07.04.21 kl. 11.00

Smittesituasjon i vår region

Smittetallene i Tromsø har vært stabilt lave de siste to døgnene, med to positive (en nærkontakt og en reisende). Det er altså god kontroll på smitten i Tromsø.

I region ellers har Bardu og Balsfjord kommune hatt tilfeller av smitte ila påsken. Til tross for mindre utbrudd spredt i regionen, er det god kontroll på smittesituasjonen. 

Lyngen har ingen smittede på lengre tid, og det er ingen grunn til å mistenke smitte i kommunen vår.

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter i ukene fremover (Astra Zeneca er fortsatt på pause). Antall vaksine-doser øker ukene fremover, slik at flere blir vaksinert hver uke.  Per nå har rundt 16% av befolkningen i Lyngen fått første vaksinedose, ett av de høyeste tallene i Troms og Finnmark.  Denne uken begynner vi med gruppen 65-75 år og personer mellom 18 og 64 år i særlige risikogrupper. Fastlegene i Lyngen har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om særlige risikogrupper (angitt med *):  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper

   

For alle innbyggerne i Lyngen, eldre som helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi vil ta kontakt med deg når den tid kommer. 

  

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

Lyngen torsdag 25.03.21 kl. 10.30

Smittesituasjon i vår region

Smittetallene i Tromsø har vært stabilt lave de siste to dagene, med bare en positiv (en nærkontakt). Det er altså god kontroll på smitten i Tromsø.

I region ellers har Balsfjord kommune fått påvist totalt 12 smittede personer siden tirsdag 16.03.21, med affeksjon av to barneskoler. Til tross for høyt antall smittede, er god kontroll på smittesituasjonen.

Lyngen har ingen smittede på lengre tid, og det er ingen grunn til å mistenke smitte i kommunen vår.

  

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer går jevnt fremover, mens Astra Zeneca er satt på vent inntil videre. Antall vaksine-doser vil trolig økes fra april, noe som vil øke hastigheten for å få befolkningen vaksinert. Per nå har over 12% av befolkningen i Lyngen fått første vaksinedose, ett av de høyeste tallene i Troms og Finnmark.  Vi holder fortsatt på å vaksinere personer ned mot 75 års alder, men i løpet av de neste to ukene vil vi begynne med personer i gruppen 65-75 år og personer mellom 18 og 64 år i særlige risikogrupper. Fastlegene i Lyngen har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om særlige risikogrupper (angitt med *):  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper

   

For alle innbyggerne i Lyngen, eldre som helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi vil ta kontakt med deg når den tid kommer. 

  Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlge

OPPDATERING COVID-19 Lyngen 19.03.21 kl. 12.00

Smittesituasjon i vår region

Smittetallene i Tromsø har vært stabil de siste dagene med mellom 5 og 7 personer. Alle er nærkontakter, og det har dukket opp enkelte smittesituasjoner spredt i Tromsø kommunen. Sist er smitte på skolen i Ramfjord.

 

I Balsfjord kommune er det påvist 7 smittede personer denne uken, der tre klassetrinn (barneskole) er satt i karantene. Foreløpig er heldigvis alle prøvesvar fra nærkontakter negativ (157 tester), men situasjonen er fortsatt uavklart og det er nøye oppfølging inn i kommende uke.

 

Lyngen har ingen smittede på lengre tid, og det er ingen grunn til å mistenke smitte i kommunen vår.

  

Vaksinasjon

Som tidligere gjengitt vil Lyngen fortsette å vaksinere personer ned mot 80 år frem mot påske, dette med Pfizer vaksinen. Kommunen får bare et mindre antall doser en gang i uken (fra 0 til 20 doser, det varierer mye). Som kjent er Astra Zeneca satt på vent inntil videre, og det er usikkert når det eventuelt vil startes opp igjen med disse vaksinene. Lyngen har vaksinert rundt 7% av befolkningen og er blant kommunene med flest vaksinerte i Nord-Norge. Vaksinasjonsteamet med helsestasjon og legetjenesten har gjort en meget god jobb med vaksinasjonen.

   

For alle innbyggerne i Lyngen, eldre som helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi vil ta kontakt med deg når den tid kommer. 

 

Råd for helgen

I og med det er noe uavklart smittesituasjon i Tromsø og Balsfjord, anbefales det å redusere reising ut av kommunen utover det nødvendige. Videre minner vi på at alle må hold avstand i butikker og begrenset sosiale treffpunkt og møter.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

OPPDATERING COVID-19 Lyngen 15.03.2021 kl. 16.00

Smittesituasjon i Tromsø og Lyngen

Smittetallene i Tromsø har vært lav de siste to dagene, med totalt tre personer der alle er nærkontakter som allerede er i karantene. Det er kun Harstad og Tromsø som har hatt noen smittede de siste tre dagene.

Lyngen har ingen smittede på lengre tid, og det er ingen grunn til å mistenke smitte i kommunen vår.

 

Vaksinasjon

Lyngen vil frem til påsken fortsette å vaksinere personer ned mot 80 års alderen med Pfizer vaksinen. Kommunen får bare et mindre antall doser en gang i uken (fra 0 til 20 doser, det varierer mye). Som kjent er Astra Zeneca satt på vent inntil videre, og det er usikkert når det eventuelt vil startes opp igjen med disse vaksinene.

 

Det er en del helsepersonell og brukere av hjemmetjenester som allerede har fått vaksine, dette i henhold til tidligere retningslinjer. Det er altså slik at retningslinjene har forandret seg flere ganger, og gjør at hvem har fått når kan variere. Rekkefølgen for å få vaksine er kontinuerlig oppdatert på:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

  

For alle innbyggerne i Lyngen, eldre som helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi vil ta kontakt med deg når den tid kommer. 

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

OPPDATERING COVID-19 Lyngen 05.03.21 kl. 14.00

Smittesituasjon i Tromsø og omegn

Fredag 26.02.21 for en uke siden ble det avdekket et større utbrudd av smitte i Tromsø og Harstad, i stor grad knyttet til en klynge av personer og deres nærkontakter. De siste tre dagene har antall påvist smittede i Tromsø vært fallende, fra 12 på onsdag, seks i går til fire i dag (disse fire var nærkontakter som allerede var i karantene). Harstad har også fallende tendens, med kun to smittede siste døgnet. Det er ingen påvist smittede i andre kommuner i vår region de siste tre dagene.

 

Det har vært testet 2000 personer de siste to døgnene, og Tromsø kommune gjør en formidabel jobb med å få oversikt. Det skaper trygghet for hele regionen, og viser nok en gang at man klarer å få kontroll på smitten gjennom rask og god håndtering.

 

Det er ingen grunn til å mistenke smitte i Lyngen kommune, men man burde prøve og unngå unødvendig reise inn til Tromsø de neste dagene. Det være for besøk eller en handletur. Med en større smittesituasjon som nå er det viktig å redusere reiseaktivitet og bevegelse mellom steder for å forhindre videre spredning.

  

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

OPPDATERING COVID-19 Lyngen 03.03.21 kl. 14.00

Smittesituasjon i Tromsø

Det er et større smitteutbrudd i Tromsø by med rundt 50 påvist smittede siden fredag 26.02.21. I all hovedsak er smitten knyttet til en klynge av personer og deres nærkontakter. Det har vært svært stor test-aktivitet  der 2 197 tester bare de siste tre døgnene. Tromsø kommune har god kontroll på situasjonen og oppfølging av mulig smitte.

Det er ingen grunn til å mistenke smitte i Lyngen kommune, men ved symptomer som hoste, feber og halsvondt er det bare å kontakte legekontoret på Lyngseidet for testing. Denne tas mandag til fredag kl. 11.30 utenfor legekontor på Lyngstunet.

Vaksinasjon i mars 

De neste 2-3 ukene vil vi fortsette å vaksinere innbyggere ned til 75 år med Pfizer vaksinen, før vi går videre med personer i alderen 65-75 år og personer i risikogrupper med stjernemerke *, se link for hvem dette er:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Denne uken vil vi begynne å vaksinere med Astra Zeneca, der 100 doser i henhold til anbefalinger fra FHI vil bli gitt til helsepersonell i kommunen.

For alle innbyggerne i Lyngen, eldre som helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi vil ta kontakt med deg når den tid kommer. 

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

OPPDATERING COVID-19 Lyngen 26.02.2021 kl. 13:00

Økt smitte i Tromsø

Det er et større smitteutbrudd i Tromsø by med åtte påviste smittede det siste døgnet, med mulig affeksjon av en rekke steder (apotek, butikker, spisesteder, treningssentre). Vi anbefaler innbyggerne i Lyngen om å unngå unødvendig reising/handletur til Tromsø helga 26.-28.02.21 til smittesituasjonen i byen er mer oversiktlig.

Vaksinasjon sykehjem og i mars

Lyngen har vaksinert alle beboere på Lyngstunet og Lenangen omsorgssenter med 2.dose, og beboerne skal nå ha god immunitet for Clovid-19. Besøkende må fortsatt melde seg til sykehjemmet før besøk, men det er tryggere å kunne gi en klem og være nær sine kjære.

Vi vet antall doser til vaksinasjon kun en uke frem i tid,  og det er vanskelig å si når hver enkelt innbygger vil få sin dose. Denne uken og de neste 2-3 ukene vil vi vaksinere innbyggere ned til 75 år, før vi starter med personer i alderen 65-75 år og personer i risikogrupper (se link for hvem dette er):

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte, og du som innbygger trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi vil ta kontakt med deg når den tid kommer. 

Besøk og arrangement

Mange har spørsmål om retningslinjer for besøk og arrangement, disse er kontinuerlig oppdatert på følgende link:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

VINTERFERIE OG KONTAKT MED ANDRE

Kommuneledelsen råder innbyggerne i Lyngen å bruke vinterferien i eget fylke. Det er svært lite smitte her, og i så måte svært trygt. Videre minner vi på følgende:

 1. Begrens antall sosiale kontakter i hverdagen
 2. Vær spesielt forsiktig med nærkontakter dersom du nylig  har vært i et område med høyere smittetrykk
 3. Test deg på dag 5 etter ankomst tilbake til Lyngen etter reise til et område med smitte
 4. Ved symptomer bør du teste deg ved legekontoret og holde deg hjemme til du har fått svar på helsenorge.no

 

Mange har spørsmål om retningslinjer for besøk og arrangement, som hvor mange kan vi ha på besøk, kan vi ha et arrangement eller samling. Disse er kontinuerlig oppdatert på følgende link:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

 

Kommuneledelsen Lyngen

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege Lyngen kommune

 

OPPDATERING COVID-19 Lyngen 18.02.21 kl. 10.00

Status smitte

Det er lite smitte i vår region, og de siste fire dagene har det kun vært fire positive i hele regionen Troms: samtlige er i Tromsø og knyttet til russisk fiskebåt/person fra utland. Disse har vært i karantene fra ankomst, og det er ingen videre smitte. Vår kommune har ikke hatt smitte på lang tid.

Vaksinasjon

Vaksinasjonen er kommet godt i gang, og Lyngen kommune har vaksinert alle beboere på sykehjem og brukere av hjemmetjenesten med dose nr 2 ila februar måned. Det betyr at alle beboere her vil har fullverdig immunitet for Clovid-19 fra 01.03.21, og nye retningslinjer for besøk til sykehjem vil evalueres innen den tid.

Vi vet antall doser uke for uke, det vil si at vi ikke vet hvor mange doser vi får om to uker. I tillegg har retningslinjene fra FHI endret seg flere ganger, og kan skje igjen. Det gjør det vanskelig å forutse når hver enkelt innbygger vil få sin dose. Denne uken og de neste 3-4 ukene vil vi vaksinere innbyggere ned til 75 år, før vi starter med personer i alderen 65-75 år og personer i risikogrupper (se link for hvem dette er): https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte, og du som innbygger trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi vil ta kontakt med deg når den tid kommer.

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

Lyngen kommune

OPPDATERING COVID-19 Lyngen 11.02.21 kl. 14.00

Status smitte og vaksinasjon

Det er lite smitte i vår region, og siste påviste smittede i Tromsø med omegn var en person i Tromsø.

Vaksinasjonen er kommet godt i gang, og Lyngen kommune vil ha vaksinert alle beboere på Lyngstunet med dose 2 i løpet av februar måned. Det betyr at alle beboere her vil har fullverdig immunitet for Clovid-19 fra 01.03.21, og nye retningslinjer for besøk til sykehjem vil evalueres innen den tid.

Mulig åpning av breddeidrett

Flere kommuner har åpnet for organisert idrett for voksne. Vi har startet med vaksinasjon av de eldre og mest sårbare, og ila få uker vil mange være beskyttet mot infeksjon. Med dagens situasjon og økt vaksinasjon av våre mest sårbare innbyggere vil muligheten for gjenåpning for idrett generelt nærme seg innen kort tid.

 

Lyngen kommune vil vurdere å gjenåpne for organisert idrett for voksne, og vil komme med mer informasjon innen 1-3 uker.

 

Kriseledelsen

Lyngen kommune


v / Hans-Olav Holtermann Eriksen
Kommuneoverlege
 

OPPSTART: VAKSINASJON I LYNGEN

Først ut er personer i aldersgruppen fra 65 år og oppover, med de eldste først. Vi vil ringe deg minst fem dager før vaksinen skal settes, og gi deg tid og sted for vaksinen. Du må gjøre følgende:

 • Ta stilling til om du ønsker eller ikke ønsker å ta vaksinen. Vi anbefaler alle å ta vaksinen, da den beskytter godt mot Covid-19 og gir lite bivirkninger.
 • Ta telefonen hvis vi ringer med nummeret 400 28 501 .
 • Informere familie-medlemmer som ikke er oppdatert på digitale plattformer om at vi vil ta kontakt.
 • Du trenger ikke å ta kontakt med kommunen eller legekontoret om vaksinen: vi vil kontakte deg!

 

Om vaksinen

Vi begynner vaksinasjonen med Pfizer. Etter første dose må du ta en til dose 21 dager senere for å gi best mulig beskyttelse, tid og sted vil du få når du får første dose. Neste vaksine til befolkningen vil være Oxford-vaksinen, men vi vil komme tilbake med mer informasjon i løpet av februar når vi har fått vite tidspunkt for oppstart.

 

For mer informasjon om vaksinasjon, se følgende link:www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

 

Vi ser frem til å vaksinere dere frem til en mer normal og trygg hverdag- vel møtt!

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

Lyngen kommune

STATUS KORONA OG VAKSINASJON Onsdag 03.02.21 kl. 14:00

Smitte i vår region og i Lyngen

I område Troms er det kun påvist en smittet det siste døgnet: en person fra Tromsø som trolig er smittet i Oslo. Det er ingen nye smittede i vår kommune på lengre tid, og det er god kontroll på smitten i hele vår region.

 

Snart starter vaksinasjon av befolkningen

Vaksinasjon startet første uken i januar og vil fortsette utover våren. Vi har vaksinert beboerne og hjemmetjenesten, og vil innen 2-3 uker starte vaksinasjon av personer som bor hjemme i alderen 65 år eller eldre. Ingen trenger å ta kontakt med legekontoret om vaksinen: vi vil gi mer informasjon og kontakte de som er aktuell for vaksine fortløpende i tiden fremover. Alle må ta stilling til om de ønsker å ta vaksinen eller ikke,  men vi håper og anbefaler alle å ta denne.

 

Mer informasjon, se link: www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/

 

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Lyngen kommune

 

STATUS KORONA OG VAKSINASJON Torsdag 21.01.21 kl. 09.00

 

Smitte i vår region og i Lyngen

I område Troms er det kun påvist tre smittede siste døgnet: en i Kvæfjord og to i Tromsø (begge fra reise i utlandet). Det er ingen nye smittede i vår kommune på lengre tid.  Smitten hos militært personell fra NATO styrker i Midt-Troms fra forrige uke er nå stoppet opp, og aktuelt personell er fortsatt i karantene. Det er god dialog med ledelsen i forsvaret, og ingen grunn til å være utrygg hvis dere møter eller ser utenlandsk, militært personell ut i samfunnet.

 

Vaksinasjon i Lyngen

Vaksinasjon startet første uken i januar og vil fortsette utover våren. Vi har vaksinert beboerne på Lyngstunet, og i går fortsatte vaksinasjonsteamet fra helsestasjonen med omsorgsboligene i Lenangen (bildet). Fra neste uke står brukere av pleie-omsorgstjenester for tur, samtidig som vi vil vaksinere helsepersonell på sykehjem.

Vi er forespurt om vi ville kunne gjøre massevaksinasjon med en ny vaksine, såkalte Oxford vaksinen, innen få uker. Lyngen kommune er rustet for å kunne gjøre massevaksinering på kort varsel og har kapasitet til å vaksinere opptil halve befolkningen i løpet av 2-4 uker. Vi vil vite om vi får vaksinen i slutten av januar, og vil komme tilbake med mer informasjon etter det.

 

Ingen trenger å ta kontakt med legekontoret om vaksinen: vi vil gi mer informasjon og kontakte de som er aktuell for vaksine fortløpende i tiden fremover. Alle innbyggere i Lyngen må ta stilling til om de skal ha vaksinen eller ikke, og vi håper og anbefaler alle å ta denne. Mer informasjon, se link:https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/

 

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Lyngen kommune

 

STATUS KORONA OG VAKSINASJON Fredag 15.01.2021 kl. 14.30

Smitte i vår region og i Lyngen kommune

I vårt nærområde er det påvist en positiv i Tromsø (reist fra Sverige) og en i Storfjord (folkeregistrert der og oppholder seg annet sted, ikke vært i vår region).

Lyngen har ingen aktiv smittede i kommunen per i dag, og har ikke påvist smitte på lengre tid. Vi ønsker å informere om at det er en mindre militær styrke fra NATO stasjonert i Skibotndalen, Storfjord kommune.  Disse har vært testet fire ganger uten å ha påvist smitte, vært i karantene 14 dager og vil være ute av karantene kommende mandag 18.01.21. Det er derfor ingen risiko for smitte, og ingen grunn til å være utrygg hvis dere møter eller ser utenlandsk, militært personell i vårt nærområde kommende uke.

Vaksinasjon i Lyngen

Lyngstunet har nå fått to vaksinerunder de siste to ukene, og i neste uke kommer turen til Lenangen omsorgssenter. Videre vil vi vaksinere helsepersonell parallelt, der 1 av 5 doser prioriteres for dem. Det vil fortsatt ta noen uker før vi starter opp med vaksinasjon av eldre ned til 65 år, og personer i risikogrupper. Med mindre vi får tilgang på flere vaksiner vil vi først starte vaksinasjon av normal-befolkningen våren 2021.

Kriseledelsen vil gi oppdatert informasjon umiddelbart hvis det er viktige hendelser eller nyheter  om pandemien og vaksinasjon.

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Lyngen kommune

 

STATUS KORONA OG VAKSINASJON torsdag 07.01.21 kl. 19.00

Torsdag 7. januar fikk 15 beboere på Lyngstunet de første vaksinene mot Covid-19. Neste uke vil kommunen motta 10 doser, altså noe mindre antall som følge av at det blir satt av vaksiner til spesialisthelsetjenesten nasjonalt. Disse vil bli brukt for vaksinasjon av resterende beboere på Lyngstunet. I uke tre vil vi prioritere omsorgsboliger i Lenangen før vi går videre med resterende omsorgsboliger og brukere av hjemmetjenestene i Lyngen kommune.  

Fra uke 2 vil dessuten 20% av dosene gis til helsepersonell, der legevakt/legetjenesten prioriteres først i henhold til anbefalinger fra FHI. Deretter vil vi starte vaksinering av helsepersonell i helse-omsorgstjenesten der prioritering vil utarbeides ila nærmeste dagene.

Lyngen har et solid vaksinasjonsteam bestående av sykepleiere fra sykehjemmet og helsestasjon med Hilde Valø i spissen, og er klar for å kunne gi et stort antall vaksiner på kort tid. Forhåpentligvis får vi et økt antall doser fra slutten av januar, men per i dag er dette uavklart. Vi regner med at hjemmeboende eldre over 65 år og personer i risikogrupper vil bli vaksinert tidligst fra midten av februar, og mest sannsynlig vil ikke resterende del av befolkningen få vaksinen før vår/sommer 2021. Innbyggere i Lyngen trenger Ikke å ta kontakt med legekontor eller fastlege om vaksinering, vi vil gi mer informasjon og kontakte risikogrupper i februar når dette nærmer seg. 

De neste ukene vil gi økt trygghet til de mest sårbare i samfunnet vårt, og kriseledelsen vil gi fortløpende oppdatering om smitte-situasjonen og vaksinasjon i kommunen vår.

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Lyngen kommune

STATUS KORONA OG VAKSINASJON Mandag 04.01.21 kl. 15.30

Smitte i vår region og Lyngen

De siste fire dagene er det tatt 723 tester ved UNN, og det er påvist 16 smittede i Troms: 11 fra Harstad/Kvæfjord, 4 i Tromsø og 1 i Salangen. I vår region Nord- og Midt-Troms er det ingen nye smittetilfeller siste fire dagene. 

 

Lyngen har ingen aktiv smittede i kommunen per i dag, men anmoder våre innbyggere til å ha lav terskel for å teste seg ved symptomer som forkjølelse, halsvondt, feber eller hoste. Får man nye symptomer må man teste seg på nytt selv om man har tatt test tidligere som var negativ. Ta kontakt med legetjenesten på Lyngseidet for testing.

 

Hvis man følger oppdatering på VG/media kan man oppleve å finne en registrert smittet i kommunen. Systemet fungerer slik at smittede personer følges opp der de oppholder seg utenfor kommunen, men kan være registrert på folkeadresse som er i Lyngen. Vi ønsker å presisere at ved påviste smittede eller spesielle hendelser vil vi holde innbyggerne i Lyngen informert umiddelbart.

 

Vaksinasjon i Lyngen

Vi vil få rundt 30 doser de første to ukene i januar, der beboere på sykehjem og helsepersonell vil bli prioritert først. Med antall doser vaksiner vi får tilsendt ukentlig vil det ta en del uker før vi begynner vaksinering av andre deler av befolkningen, det være hjemmeboende eldre og personer i risikogrupper. Kriseledelsen vil gi fortløpende oppdatering om vaksinasjon fremover.

 

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Lyngen kommune

STATUS KORONA OG VAKSINASJON Tirsdag 22.12.20 kl. 12.00

Smitte i vår region

Det siste døgnet er det tatt vel 400 tester ved UNN, og det er påvist to smittede i Troms og Finnmark (ingen bosted i fylket vårt). Lyngen har ingen aktiv smittede i kommunen per i dag.

Vaksinasjon i Lyngen

De første vaksinene er ankommet Norge, og i romjula vil det foretas vaksinasjon i utvalgte kommuner i Sør-Norge. Det er hensiktsmessig ut fra transporttid og smittetrykket, som er nokså høyt enkelte steder. Vaksinasjon i Lyngen vil starte opp etter nyåret, der kommunen vil få sendt et ukjent antall  doser hver uke: hvor mange og hvor ofte vil avklares i løpet av få dager.

Hver pasient som skal ha vaksinen må få den to ganger med minst 21 dagers mellomrom. Effekt av vaksinen kommer 7 dager etter 2.injeksjon, det vil si minst 28 dager etter første dose. Når det gjelder bivirkninger, så er de mild til moderat og gikk over etter noen dager. Beboere på sykehjem og omsorgsboliger, og som får hjelp fra hjemmetjenesten vil bli prioritert først pga svært høy risiko for alvorlige symptomer hvis de blir smittet.

Kriseledelsen vil holde innbyggerne i Lyngen oppdatert fortløpende med viktige nyheter om pandemien og vaksinasjon.

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Lyngen kommune

 

STATUS KORONA OG VAKSINASJON Fredag 18.12.20 kl. 11:00.

Smitte i vår region

De siste tre døgn er det tatt 2170 prøver for Covid-19  ved UNN Tromsø, og det er påvist 16 smittede i Troms og Finnmark. 7 Tromsø (2 ukjent kilde, 3 fra utland, 2 nærkontakter), 5 i Harstad, 2 på Senja og 4 i Finnmark. Vi må fortsette å være forsiktig og holde smittereglene med 1m avstand, sprite hender når er på butikker og unngå besøk av flere enn fem personer hjemme. Lyngen har ingen aktiv smittede i kommunen per i dag.

Vaksinasjon i Lyngen

De første vaksinene i totalt antall 10.000 ankommer Norge rundt julaften. Hver pasient som skal ha vaksinen må få den to ganger med 21 dagers mellomrom: det vil si at vel 5.000 pasienter blir vaksinert i først omgang. Oslo-området vil prioriteres i begynnelsen på grunn av høye smittetall (100-200 personer smittet hver dag) før resten av Norge prioriteres i løpet av januar 2021.

Det er forventet 30-40.000 doser per uke til Norge i starten, som ut fra innbyggertall vil utgjøre rundt 20-25 doser per uke til Lyngen (10-12 pasienter ukentlig vil få vaksinen i og med den må gis to ganger). Dette er grove tall, og mer sikker informasjon vil komme etter nyåret. I Lyngen vil vaksinasjonen med all sannsynlighet starte opp i løpet av januar. Beboere på sykehjem og omsorgsboliger, og som får hjelp fra hjemmetjenesten vil bli prioritert først pga svært høy risiko for alvorlige symptomer hvis de blir smittet.

 

Kriseledelsen vil holde innbyggerne i Lyngen oppdatert fortløpende med viktige nyheter om pandemien og vaksinasjon. Neste oppdaterte informasjon vil senest legges ut på kommunens nettside og Facebook i begynnelsen av januar 2021.

 

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Lyngen kommune

 

STATUS KORONA OG VAKSINASJON Torsdag 10.12.20 kl. 14:30

Smitte i vår region

De siste tre døgn er det tatt 1700 prøver for Covid-19  ved UNN Tromsø, og det er påvist 10 smittede i Troms og Finnmark. 6 Tromsø (3 fra reise utland, 3 kjente nærkontakter), 3 Senja (fra reise og annet sted) og 1 Vadsø. Regionen har god kontroll på smittesituasjonen. 

Lyngen har ingen aktiv smittede i kommunen per i dag.

Vaksinasjon i Lyngen

Utstyr for vaksinering mottas neste uke, og selve vaksinene vil med all sannsynlighet sendes til kommunen i januar. Vaksinasjon av prioriterte innbyggere i Lyngen vil altså påbegynnes i løpet av januar 2021: hvem som skal vaksineres vil avklares snarlig, og det er ikke behov for å kontakte legekontoret for mer informasjon.

Hvordan vaksinasjonen skal gjøres, tidspunkt og sted for vaksinering vil avklares de nærmeste dagene, og informasjonen vil legges ut på kommunens nettside og Facebook. Kriseledelsen vil holde innbyggerne i Lyngen oppdatert fortløpende.

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Lyngen kommune

 

RÅD FOR JULETIDEN - HJEMREISE OG BESØK

Det har vært større utbrudd av smitte på flere studiesteder i Norge, det være Oslo, Trondheim, Bergen og videregående skoler i Tromsø. Elever og studenter har et stort ansvar for å ikke bringe hjem smitte til jul, til besteforeldre og eldre i familien. 

Her er seks råd ved hjemreise for studenter, elever og andre, for å redusere faren for å ta smitte med hjem:

 1. Siste 7 dagene før hjemreise har du minst mulig kontakt med andre
 2. Pass på godt smittevern når du reiser (munnbind, 1m avstand, håndsprit)
 3. Etter ankomst hjemme holder du 2 meters avstand til personer i risikogruppen (hvem er dette? Se link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/
 4. Hvis noen symptomer som halsvondt, feber, hoste eller tap av smaker: bestill korona-test på legekontoret på Lyngseidet den dagen du kommer eller nærmeste ukedag med å ring Korona-telefon på 400 28501 for å avtale tidspunkt.
 5. Inntil du har fått svar på test, hold avstand til andre familiemedlemmer, venner og besteforeldre
 6. Vær helt frisk før du går i selskap: ingen hoste, halsvondt eller feber

Julefeiringen har per 01.12.20 en del begrensninger som er viktig å huske:

 • Dere kan ha totalt fem gjester hjemme hos dere i tillegg til dem som bor i huset. 
 • To ganger i juletiden i perioden 23.12.20 – 01.01.21 er det tillatt med 10 gjester i huset.
 • Ved privat sammenkomst utenfor hjemmet, det være grendehus, selskapslokale og liknende, er det ikke mer enn 20 personer som kan være samlet. Samling med mer enn 20 personer er et alvorlig brudd på nasjonale smitteregler.

Det er ikke meningen å ta julestemningen fra våre innbyggere, men det er særs viktig å følge retningslinjene. Folk i alle aldre som allerede har en sykdom kan bli alvorlig syk av korona-infeksjon. Også besteforeldre og andre i høy alder er særlig utsatt.

Vi er helt i oppløpet for en mulig vaksinering ila våren, og vi trenger din hjelp for å fortsatt og ha kontroll på smitten i kommunen vår.

Ha en fin feiring og velkommen hjem for venner og familie.

Hans-Olav Holtermann Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Lyngen kommune

 

 

OPPDATERING CORONA Fredag 27.11.20 kl. 08.45

Det er påvist en positiv covid-19  i går kveld i Lyngen. Den eldre personen har vært på reise i utlandet nylig, og gikk rett i isolasjon etter ankomst Lyngen. Smittede har milde symptomer, og det er svært få nærkontakter som nå også er satt i karantene.

Kriseledelsen i Lyngen komnmune råder til minst mulig reising, da spesielt til utlandet og områder med mye smitte i Norge (Oslo by peker seg ut som særlig rammet).  

 

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Lyngen kommune

OPPDATERING COVID-19 onsdag 25.11 2020

Siden mandag (de to siste døgn) er det tatt 1012 prøver ved UNN for Covid-19. På de to døgnene er det totalt 7 positive for Troms og Finnmark: to fra Tromsø (begge kjent smittevei) og en i Harstad. Resterende 4 i Finnmark (Hammerfest og Alta).  Det er altså ingen ukjent smitte i Troms, og det er god kontroll i vår region.

I Norge er det særlig smitte i Bergen og Oslo, men antall smittede er fallende nasjonalt.  

Kriseledelsen vil informere umiddelbart på nettsiden og Facebook til kommunen ved eventuelle hendelser eller smittede i Lyngen.

 

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Lyngen kommune

OPPDATERING CORONA Fredag 20.11.20 kl. 13.45

Siste to døgn er det tatt vel 1500 prøver ved UNN for Covid-19. På disse to dagene er det totalt 10 positive for Troms og Finnmark: to fra Tromsø (begge reist inn til landet, og i isolasjon), 1 på Senja og resterende 7 i Finnmark.  Per i dag har vi ingen ukjent smitte i Troms, og det er god kontroll i vår region.

Lyngen har per i dag en smittet i kommunen (utenlandsk arbeider som gikk umiddelbart i isolasjon, påvist tre dager siden).

Kriseledelsen vil informere på nettsiden og Facebook til kommunen umiddelbart ved eventuelle hendelser eller smittede i Lyngen i løpet av helg.

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Lyngen kommune

 

OPPDATERING CORONA onsdag 18.11.20 kl. 10.20

I går ble det påvist en smittet i Lyngen kommune. Det er en utenlandsk arbeider som ble tatt i karantene direkte fra flyplass til Lyngen. Personen har ikke vært ute i samfunnet eller i kontakt med folk, og har hatt full isolasjon frem til svaret forelå. Det er altså ingen nyoppstått smitte eller smittesituasjon pågående i Lyngen.  

Det siste døgnet er det tatt 1062 prøver ved UNN, og det er registrert 16 i Tromsø. Alle er knyttet til en russisk tråler og er isolert på båten. Ellers er det ingen nye positive i Troms, men spredte positive prøver i Finnmark.

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger - Lyngen kommune

OPPDATERING CORONA Tirsdag 17.11.20 kl. 12.00

Det er ingen i Lyngen med aktiv smitte per i dag.

Det siste døgnet er det tatt i underkant av 400 prøver ved UNN, og det er registrert 2 nye smittede i Troms og Finnmark. Begge er i Tromsø, og er kjente nærkontakter som allerede er i isolasjon. Det er altså kontroll på smittesituasjonen i Tromsø, vår region og vårt fylke.

Desto viktigere er det å følge retningslinjer for smittevern, for på denne måten unngå nye smitte-økninger lokalt og regionalt.

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger - Lyngen kommune

OPPDATERING CORONA Fredag 13.11.20 13.00

Siste påvist smittede med folkeregistrert adresse i Lyngen er i dag ute av isolasjon. Per nå er det altså ingen i Lyngen aktiv smitte, og kriseledelsen med smitteteam har god kontroll på situasjonen i regionen.

I Troms er det 6 nye smittede siste døgnet: 5 i Tromsø (4 nærkontakter som allerede er i karantene og en utenlandsk arbeider) og en i Harstad. Finnmark med Alta og Hammerfest har 11 nye.

Større utbrudd i Troms og Finnmark er nå i stor grad knyttet til ungdommer og unge voksne, og da særlig etter større sammenkomster. Det er viktig at man følger retningslinjene for private sammenkomster: holde seg mest mulig hjemme, ikke flere enn 5 personer samlet og holde 1m avstand når man er samlet.

 

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger - Lyngen kommune

OPPDATERING CORONA Torsdag 12.11.20 kl. 10.15

Oppsummering for Lyngen kommune

Totalt er det påvist 3 smittede med folkeregistrert adresse i Lyngen kommune i perioden 28.10-12.11.20: siste positive prøve var onsdag 04.11.20.

Alle tre var elever som hadde oppholdt seg i Tromsø kommune, og hadde ikke vært ute i samfunnet i Lyngen. Alle nærkontakter har vært testet og bekreftet negativ. To av tre er nå friskmeldt, siste er ute av isolasjon fredag 13.11.20. 

Legekontoret har lav terskel for å teste deg, og det har vært tatt 20 prøver per dag på det meste. Kriseledelsen har et sterkt fokus på å gi trygghet til befolkningen, og rask testing med umiddelbar oppfølging gjør at vi har god kontroll på smitte-sitasjonen i vår region.

Vi råder våre innbyggere til å reise minst mulig ut av kommunen, bruke digitale møter der det er mulig og unngå sosiale sammenkomster utover fem personer.

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger - Lyngen kommune 

 

OPPDATERING CORONA Tirsdag 10.11.20 kl. 14.00

I perioden 05.11. - 07.11.20 er det tatt ca 300 tester i Balsfjord, Storfjord og Lyngen, og så langt er det altså 5 positive knyttet til ungdommer (som tidligere angitt, påvist 06. og 07.11. og er fra Balsfjord og Storfjord). Resterende rundt 295 prøver er negativ.

Stor andel av testingen har vært knyttet til elever ved Nordkjosbotn VGS, der smitteteam og kriseledelsen i alle tre kommunene har fulgt opp nærkontakter og pårørende tett for å få full oversikt.

Nordkjosbotn VGS

Det var ordinær skole fra mandag 09.11.20, da det ikke er per dags dato mistanke om pågående smitte blant elever eller på skolen. Fire klasser på 2. og 3.trinn er satt i karantene i 10 dager for å være helt trygg på at alle nærkontakter ikke er på skolen.

Kriseledelsene og smitteteamene har god kontroll på situasjonen, og det er ikke pågående smitte-situasjon i Lyngen kommune.

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger - Lyngen kommune

OPPDATERING CORONA Søndag 08.11.20 kl. 17.45

Fredag 06.11.20 ble det påvist smitte hos tre ungdommer i Storfjord, to ungdommer og to utenlandske arbeidere i Balsfjord. Ingen i Lyngen. Disse har fått beskjed, er i isolasjon og har vært i karantene siden de fikk beskjed eller ble testet onsdag/torsdag denne uka. Deres nærkontakter er også satt i karantene i 10 dager.

 

Siden torsdag 05.11.20 er det tatt rundt 280 tester i Lyngen, Balsfjord og Storfjord, og så langt er det altså 7 positive (ingen i Lyngen) og 170 negativ. Vi venter fortsatt svar på resterende, som kommer senest i morgen. Kriseledelsene og smitteteamene har god kontroll på situasjonen.

 

Mange lurer på, hva er en nærkontakt:

 • Du har hatt fysisk kontakt de siste 48 timene med en person med påvist smitte
 • Du har vært nærmere enn 2 meter i mer enn 15 min eller direkte fysisk kontakt med eller direkte kontakt med spytt, fra smittede

 

Mer informasjon:

www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/

 

Hvis du da er nærkontakt, ikke bare testet, gjelder følgende karanteneregler:

 • Fra og med dagen du var sist i fysisk kontakt med påvist smittede, er du i karantene i 10 dager
 • Ikke gå på skole, jobb, besøk eller offentlig transport
 • Hvis du bare har tatt test uten å være bekreftet nærkontakt, er du i karantene frem til du har fått svar (som må være negativ for å gå ut av karantene, hvis positiv er du i isolasjon)

 

For andre tilfeller, hva isolasjon er og mer info, se link: www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

For å finne hva som gjelder for deg, fyll ut skjema på følgende link:

www.koronasjekk.no

 

Angående Nordkjosbotn VGS

Det vil være ordinær skole fra i morgen mandag 09.11.20, da det ikke er per dags dato mistanke om pågående smitte blant elever eller på skolen. Ellers anbefales det munnbind på offentlig transport, inkludert skoleskyss.

 

Midlertidig stengt

Biblioteket og besøk til sykehjem og omsorgssentre i kommunen er stengt til og med tirsdag 10.11.20, da vi vil være helt trygg på situasjonen. GoToGrill er for øvrig åpnet igjen fra i morgen mandag 09.11.20.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Lyngen kommune

 

OPPDATERING CORONA lørdag 07.11.20 kl. 18.00

Fra forrige oppdatering kl. 13.00 i dag: Det er påvist flere smittede i Balsfjord og Storfjord, ingen i Lyngen, siden i går fredag.

Det er ikke påvist flere smittede i Lyngen nå kl. 18.00, og resterende tester tatt torsdag er alle negativ. Legekontoret har gjort ekstra testing i Lyngen kl. 16.00 i dag, og svar fra denne og fredagens testing forventes senest mandag formiddag.

Kriseledelsen, smitteteamet og legekontoret er svært fokusert på å få raske avklaringer og tydelig informasjon ut til innbyggerne i Lyngen, og ny oppdatering vil komme i løpet av morgendagen.

Hans-Olav Holtermann Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger - Lyngen kommune 

OPPDATERING CORONA lørdag 07.11.20 kl. 13.00

Det er påvist flere smittede i Balsfjord og Storfjord, ingen i Lyngen, siden i går fredag. Fem av disse er ungdommer (3 Storfjord, 2 Balsfjord), og to utenlandske arbeidere (Balsfjord). Disse har fått beskjed, er i isolasjon og har vært i karantene siden de fikk beskjed eller ble testet onsdag/torsdag denne uka. 

 Smitteteam i alle tre kommunene jobber nå intensivt og konsentrert:

 1. Raskt finne og avklare smittekilde
 2. Vi kontakter alle nærkontakter til de nye smittede og disse settes/er satt i karantene 
 3. Vi tar kontakt med personer som skal testes 

Inntil videre anmoder vi på det sterkeste innbyggerne i Storfjord, Balsfjord og Lyngen om å ta ansvar for og unngå smitte:

1. Hold 1 m avstand til andre

2. Unngå sosiale sammenkomster utover 5 personer

3. Sprite hender i alle situasjoner utenfor huset

4. Unngå reising ut av kommunen

5. Avvente situasjonen til mer informasjon kommer i ettermiddag og i morgen ettermiddag

Helsetjenestene i de tre kommunene har et sterkt fokus på å få avklart situasjonen så raskt som overhodet mulig, og kriseledelsen har kontinuerlig oppfølging for å trygge våre innbyggere. Vi understreker at vi tar kontakt i dag med alle som skal kontaktes ut fra mulig smitte. 

Kriseledelsen i de tre kommunene vil vurdere situasjonen og eventuelle tiltak i morgen ettermiddag, og informasjon vil komme deretter!

Hans-Olav Holtermann Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger

Balsfjord - Storfjord - Lyngen

OPPDATERING CORONA fredag 06.11.20 kl 17.15

En ansatt som jobbet på Go2 Grill fredag 30.10 og lørdag 31.10. fikk påvist Covid-19 for to dager siden. Alle ansatte har blitt testet, og samtlige fikk negativ svar. Det vil si at det ikke er grunn til å mistenke smitte videre fra denne situasjonen. Grillen vil være stengt frem til tirsdag 10.11.20 for renhold og klargjøring til drift igjen.

Videre har det vært utvidet testing knyttet til mulig smitte blant elever på Nordkjosbotn VGS etter en fest lørdag 31.10.20. Det foreligger ingen svar per nå på disse, og ny informasjon vil komme i løpet av helgen.

Kriseledelsen har kontinuerlig oppfølging av situasjon i Lyngen kommune, og vil informere snarlig ved eventuell ny smitte eller hendelser av betydning.

Hans-Olav Holtermann Eriksen
kommuneoverlege Lyngen kommune

OPPDATERING CORONA torsdag 05.11.20

I Lyngen har en person som jobber på Go2Grill fått påvist Covid-19: personen har ikke bosted i kommunen, ingen symptomer og var på jobb på grillen fredag 30.10 og lørdag 31.10. Grillen vil være stengt frem til lørdag 07.11. Samtlige ansatte er uten symptomer, men testes for å være på den sikre siden. Ut fra nøye gjennomgang med Grillen er det ikke grunnlag for å mistenke smitte på stedet, og aktuell person har ikke laget mat/vært på kjøkken.

 

Kunder som har vært og spist fredag 30.10 og lørdag 31.10 skal inntil videre ikke gjøre noen tiltak. Generelt bes personer som har symptomer i form av feber, hoste eller halsvondt ta kontakt med legekontoret for testing.

 

Midlertidig stengt

Lyngstunet helse og omsorgssenter, Solhov bo og aktivitetssenter og Lenangen omsorgssenter stenges midlertidig for besøk torsdag 05.11-fredag 06.11.20.

 

Ny oppdatering kommer fortløpende og senere i dag.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege Lyngen

 

OPPDATERING CORONA Onsdag 04.11.20 kl. 16.20

Ved UNN Tromsø er det tatt 1770 prøver siste døgnet, og det er påvist 7 smittede i Tromsø Videre er det 1 i Narvik, 2 i Bardu og 7 i Finnmark (Porsanger 6 og 1 Hasvik).

 

Status Lyngen

Lyngen har fått påvist en ny smittet med Corona i dag: person har ikke bosted i kommunen, har ikke symptomer og har ikke vært i Lyngen siste 10 dager. Det gjentas at alle må vurdere om det er nødvendig å reise utenfor Lyngen i tiden fremover, det være arbeid, fritid eller sosialt. Smitten i regionen er per dags dato uoversiktlig og økende. Det er viktig å påpeke at det ikke er mistanke om pågående smitte i Lyngen kommune.

Elever i Tromsø

Det er stor spredning av Corona blant elever i Tromsø by, blant annet Tromsdalen skole og Kongsbakken VGS. Det er flere elever fra Lyngen i Tromsø. Vi ber foreldre avvente situasjon og ikke hente sine barn hjem til Lyngen før situasjon med smitte i skolene i Tromsø er avklart. Eventuelt smitte blant elever fra Lyngen vil bli kontaktet av smitteteam Lyngen for oppfølging.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

kommuneoverlege - Lyngen

OPPDATERING CORONA Tirsdag 03.11.20 kl. 15.00

Ved UNN Tromsø er det tatt vel 500 prøver siste døgnet, og det er påvist 7 smittede i Tromsø (4 elever på tre skoler, 3 nærkontakt som allerede påvist smitte).

I Norge er det registrert over 700 nye smittede siste døgnet, og det er nå stor spredning nasjonalt (Oslo utgjør nå kun 15% av dette, fra 30% tidligere).

Status Lyngen

Lyngen har fortsatt bare to personer med påvist Corona: begge uten fast bosted i kommunen, uten symptomer og alle nærkontakter er testet negativ. Det gjentas at alle må vurdere om det er nødvendig å reise utenfor Lyngen i tiden fremover, det være arbeid, fritid eller sosialt. Smitten er per dags dato uoversiktlig og økende.

Det er ikke mistanke om pågående smitte i Lyngen kommune.

Til arbeidsgivere i privat sektor

Kriseledelsen har tatt oppfølging av alle enheter i kommunen, med informasjon og oppdatering av retningslinjer. Vi ønsker selvsagt å gi råd og oppdatere privat næring også, og vil bistå ved behov. Til eksempel kan det være behov for avklaring med utenlandske arbeidere, råd om reising med mer. Det er bare å ta kontakt på post@lyngen.kommune.no

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege -Lyngen

 

OPPDATERING CORONA Mandag 02.11.20

De siste fire dagene har Lyngen fått påvist to personer med Corona: de har ikke fast bosted i kommune, og har ikke oppholdt seg i kommunen frem til smitten ble påvist. De smittede er uten symptomer og er isolert frem til negativt svar. Noen få nærkontakter var allerede satt i karantene, og testes flere ganger for negativt svar før de kommer ut av karantene. Det er ikke mistanke om pågående smitte i Lyngen kommune.

 

Råd til befolkningen:

 • Reise minst mulig, både regionalt og nasjonalt
 • Unngå store arrangementer og ansamlinger, også sosialt hjemme
 • Når på butikk og ute blant folk: hold 1m avstand, sprit hender så ofte som mulig og hold deg hjemme hvis syk

 

Kommuneledelsen og smitteteamet for Lyngen understreker: vi vil informere våre innbyggere fortløpende og umiddelbart hvis det skjer noe av betydning, det være nye smittede eller at det må gjøres skjerpede tiltak i samfunnet. Per i dag er det ikke grunnlag for skjerpede tiltak, da kriseledelsen har god oversikt og kontroll over situasjonen.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege -Lyngen

OPPDATERING CORONA Søndag 01.11.20

I dag fikk vi påvist en ny smittet med registrert adresse Lyngen. Personen hadde ikke oppholdt seg i kommunen frem til smitten ble påvist, er isolert og har ingen symptomer. Noen få nærkontakter var allerede satt i karantene, og samtlige er uten symptomer. Det er tatt flere prøver av nærkontakter de siste tre dagene: det tar 24 timer å få svar og så langt er ingen andre positiv.

 

Kommuneledelsen og smitteteamet for Lyngen vil informere innbyggerne i Lyngen fortløpende og umiddelbart hvis det skjer noe av betydning, det være nye smittede eller at det må gjøres skjerpede tiltak i samfunnet. Per i dag er det ikke grunnlag for skjerpede tiltak, da kriseledelsen har god oversikt og kontroll over situasjonen.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege - Lyngen

OPPDATERING CORONA OG HALLOWEEN Fredag 30.10.20

De siste to dagene er det tatt 1 648 prøver for Covid-19 ved UNN Tromsø, og det er påvist 9 smittede i Tromsø, dette er primært knyttet til reise fra utland/Oslo og nærkontant av allerede påvist smittet. Videre er det påvist 1 i Narvik, Karlsøy, Målselv og Hammerfest, 3 i Bardu og 4 i Harstad.

 

Status Lyngen

I går fikk Lyngen påvist en smittet med registrert adresse Lyngen, men har ikke oppholdt seg i kommunen siste 10 dager. Noen få nærkontakter er satt i karantene, men er uten symptomer. Det er kommet flere prøvesvar siste døgnet, og ingen av disse er positiv. Kommuneledelsen og smitteteamet for Lyngen jobber tett med samtlige berørte, og har god kontroll på situasjonen.

 

Halloween

Slik situasjonen er nå er det særlig viktig at ingen syke deltar, og at alle husker på god hånd- og hostehygiene underveis. Kun ta imot eller gi ferdiginnpakket godteri og ikke dele halloween-sminke med andre enn de du bor sammen med. Det er viktig å holde antall kontakter så lav som mulig slik at sjansen for smittespredning er liten og bidrar til en enklere smittesporing for kommunen dersom det blir nødvendig.

For mer informasjon om Halloween, klikk inn på link: www.fhi.no/nyheter/2020/halloween-rad/

 

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege - Lyngen

OPPDATERING COVID-19 Torsdag 29.10.20

De siste to dagene er det tatt 1 677 prøver for Covid-19 ved UNN Tromsø, og det er påvist 3 smittede i Tromsø, dette er primært knyttet til reise. Videre er det påvist 1 i Narvik og Salangen, 2 i Bardu og Harstad, og 4 smittede i Finnmark.

 

I Norge har vi hatt stor økning av smittede siden 19.10.20 (10 dager siden), med over 200 nye smittede daglig. Oslo utgjør rundt 30% av disse tilfellene. Alt av reise- og møtevirksomhet utenfor kommunen burde kun gjøres hvis høyst nødvendig, og bruk av digitale møter anbefales.

 

Status Lyngen

En person med registrert adresse Lyngen har fått påvist smitte denne uka, men har ikke oppholdt seg i kommunen siste 10 dager. Noen få nærkontakter er satt i karantene, men er uten symptomer. Kommuneledelsen jobber tett med samtlige berørte, og har god kontroll på situasjonen.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege - Lyngen

OPPDATERING COVID-19 28. september 2020

Husk

 • Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek). Har du ikke tilgang på såpe og vann, bruk antibac.
 • Ikke hils med håndtrykk eller gi klem
 • Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

For fortløpende informasjon om viruset i Norge, følg link:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Det er fortsatt ingen smitte i Lyngen, og lite smitte regionalt. Men pga. nasjonal økning i smittetall er det fortsatt svært viktig at vi alle følger smittevernreglene om å holde avstand, ha god håndhygiene og holde seg hjemme ved sykdom. Importsmitte gjennom besøk fra områder med høyere smittetall er en reell risiko. Vær ekstra nøye i sosiale settinger med besøkende fra andre regioner.

Utvidet åpning av lokale fritidstilbud vil vurderes fra 1. november

Rådhuset

Vi minner om at rådhuset er delvis åpent for publikum etter forhåndsavtale. Samlet gruppe må ikke være over 5 personer. Har du behov for å snakke med noen av oss, avtales tidspunkt direkte per telefon eller epost. Meld deg i skranken når du kommer til oss.

Om du har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene kan tilbudet ikke benyttes. Det er viktig å bemerke at det er åpent for timebestilling, ikke drop-in. 

Barnehagene og skolene

Barnehagene og skolene er åpne for ansatte og elever. Byggene kan brukes til barne- og ungdomsaktivitet med egne smittevernveiledere etter avtale, men skal ikke brukes utover det til andre formål enn undervisning. All undervisning foregår i henhold til nasjonale retningslinjer.

Biblioteket

Biblioteket er åpent for begrenset bruk. Det blir innført tiltak for å hindre smittespredning.

Svømmehallene, Lyngen hallen, ungdomsklubb, Aktiv Lyngen

Svømmehallen er foreløpig stengt for publikumsbading. ny vurdering 1.november. Lyngen hallen Aktiv og ungdomsklubben vil ha begrenset åpent fra uke 41

Besøk til legekontoret

Ta kontakt med legekontoret per telefon for å avtale tid for planlagte timer, blodprøver, injeksjoner og andre undersøkelser, også prøver som er bestilt av sykehuset. Dette er for at vi skal ha best mulig oversikt over hvem som kommer og at vi kan fordele arbeidsoppgaver slik at vi unngår kø/opphopning. Det er fortsatt viktig å unngå at for mange mennesker samlet på samme sted, slik som venterommet til legekontoret.

Fysioterapi, ergoterapi, dagaktivitet, støttekontakt

Befolkningen kan igjen bruke «en til en tjenester». Ta kontakt på telefon med den enkelte ansatte/behandler for å lage avtaler.

Helse og omsorgsinstitusjoner

Helse og omsorgsinstitusjonene våre er fortsatt stengt for publikum. Dette gjelder Solhov bo- og servicesenter, Lyngstunet og Lenangen omsorgssenter. Besøk må avtales med institusjonene, se egne retningslinjer for avtalt besøk.

Helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmor og psykologer

Helsestasjon, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og jordmortjenesten er åpen som vanlig og driftes i henhold til nasjonale veiledere. Ta gjerne med egen leke til barnet ditt hvis du ønsker.

Dersom du, barnet ditt eller noen i samme husholdning har symptomer på luftveisinfeksjon, herunder hoste/nysing og feber ønsker vi at dere ikke kommer til avtalt time. Ta kontakt på telefon 77 71 17 17, 915 72 064, 400 28 648, 909 69 028 til helsesykepleiere. Helsestasjon kan kontaktes på epost: helsestasjon@lyngen.nhn.no                 

Kommunepsykologene er tilgjengelig på telefon 400 28 639 (Sjur) og 907 53 621 (Ragnar).

Ungdomsarbeidere

Både Thomas (906 67 084) og Kåre Bjørnar (415 62 562/400 28 622) er tilgjengelige på telefon for ungdom som trenger noen å snakke med.

Barnevern

For deg som er bekymret for barn som opplever omsorgssvikt har barnevernets vakttelefon nummer: 400 28 520.  Barnevernstjenesten driftes som normalt.

NAV

Nav-kontoret er ikke åpent for publikum, men besøk avtales med den enkelte saksbehandlerTa kontakt på telefon 412 74 778 eller 412 78 007.

Arrangement i kommunen.

Arrangement for inntil 200 personer på offentlig sted med ansvarlig leder er tiltatt. Smittevernhensyn som vask, desinfeksjon og avstand må være sikret. Det er utarbeidet egne retningslinjer som må følges (se egen sak om dette).

For private arrangement er det tillat å samle 20 personer. Smittevernreglene må følges.

Kirker/ forsamlingshus

Møtene kan avholdes i henhold til retningslinjer for arrangementer.

Åpne hytter

Alle hytter som tilhører lag og foreninger og frivillige er åpen.

Karantenebestemmelser

Hvis du har vært på reise i utlandet eller har vært i nærkontakt med en som er bekreftet smittet skal du være i karantene i 10 dager etter hjemkomst. 

 Carol Pascoe
Kommuneoverlege i Lyngen

OPPDATERING COVID-19 Tirsdag 27.10.20

Det siste døgnet er det tatt vel 500 prøver for Covid-19 ved UNN Tromsø, og det er påvist 2 smittede i Tromsø, begge fra reise i utland. Videre er det påvist 2 smittede i Harstad. Det er god kontroll på smitteoppsporingen i vårt nærområdet.

 

Norske myndigheter har fra i morgen satt grense ved private arrangementer (det være hjemme, på hytta og liknende) til maks 5 personer utenfor husstanden. 

Oppdatering Lyngen

Situasjon i dag er at noen få personer bosatt i Lyngen har vært i kontakt med noen som er satt i karantene (det vil si ikke smittet, men vært eksponert for mulig smitte): det er ikke grunn til å tro at det er kommet smitte til Lyngen. Vi velger likevel å være ekstra forsiktig og alle berørte personer testes og skal ha hjemmekontor til situasjonen er avklart innen 1-2 dager.

 

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

Publisert | Oppdatert 11. June 2021
Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk