Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
svv

Planprogram for Fv. 91 Ullsfjordforbindelsen

Forslag til planprogram for regional plan fylkesveg 91, Ullsfjordforbindelsen er nå lagt ut til høring.

Planprogrammet gir en oversikt over mulige vegtraseer og tema som skal utredes nærmere i planarbeidet.

Onsdag 8. juni 2016 kl. 18. 00 – 20.00, er det informasjonsmøte om planarbeidet. Møtet skal være på Breivikeidet samfunnshus
Innspill til planprogrammet dvs. formål, vegtraséer med ulike alternativer, behov for utredninger eller uttalelser sendes innen 5. august 2016 til: 
firmapost-nord@vegvesen.no   
Eller med post til:
Statens vegvesen  Postboks 1403 8002 Bodø Merkes «Ullsfjordforbindelsen» 


Eventuelle spørsmål til planprogrammet kan rettes til; 
Planleggingsleder Statens vegvesen Region Nord, Ann-Kristin Edvardsen ann-kristin.edvardsen@vegvesen.no mobil: 900 95 345
Prosjektkoordinator Troms fylkeskommune Samferdsel- og miljøetaten, Kjetil Larsen kjetil.larsen@tromsfylke.no mobil: 932 42 881  

svv
Publisert | Oppdatert 30. May 2016
Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk