Lyngen kommunestyret vedtok i sak 40/17 planprogrammet for «Idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv og kulturminner».

Innkomne merknader er tatt inn i det videre planarbeidet og gitt et punkt 9. i planprogrammet samt at noe er tilføyd med blå skrift i den øvrige teksten.

 

Planprogrammet ligger under aktuelle dokumenter