Det er bekreftet en positiv Covid-19 test i går fredag 16.04.21, noe som blir registrert i nasjonale medier som VG og Dagbladet. Aktuell person ble smittet utenfor Lyngen i midten av mars 2021, var i 10 dager isolasjon (også utenfor Lyngen) og er ikke ansett for å være smitteførende. Etter gjennomført infeksjon kan man ha positivt svar i lengre tid etterpå, men uten å være smittsom. Testen ble tatt som prosedyre ved nødvendig reise til utlandet.

Det har ikke vært påvist aktiv smitte i Lyngen etter nyåret, og det er god kontroll på smittesituasjonen i vår region.

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege