Prosjektet har som formål å øke livsmestringen til barn og unge.

Miljøarbeider i Lyngen  arrangerer faste treffpunkt i Tromsø for våre elever som går på skole der, og kan støtte ungdom og foreldre med tiltak,  samordning og kontakt mot andre tjenester, som psykolog, videregående skole, NAV, Oppfølgingstjenesten.

Miljøarbeider i Lyngen er også å treffe på Nordkjosbotn videregående skole og andre videregående skoler våre elever sogner til.

I tillegg er miljøarbeider tilstede på ungdomsskolene i vår kommune i perioder, spesielt i forbindelse med overgang til videregående skole.

Bakgrunn, målsettinger og beskrivelse av prosjektet kan du lese mer om på forebygging.no

Kontaktpersoner for foreldre/elever er:

Miljøarbeider Thomas Wedege: 906 67 084

Kommunepsykolog Sjur Nesheim: 400 28639