Det har vært større utbrudd av smitte på flere studiesteder i Norge, det være Oslo, Trondheim, Bergen og videregående skoler i Tromsø. Elever og studenter har et stort ansvar for å ikke bringe hjem smitte til jul, til besteforeldre og eldre i familien. 

Her er seks råd ved hjemreise for studenter, elever og andre, for å redusere faren for å ta smitte med hjem:

  1. Siste 7 dagene før hjemreise har du minst mulig kontakt med andre
  2. Pass på godt smittevern når du reiser (munnbind, 1m avstand, håndsprit)
  3. Etter ankomst hjemme holder du 2 meters avstand til personer i risikogruppen (hvem er dette? Se link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/
  4. Hvis noen symptomer som halsvondt, feber, hoste eller tap av smaker: bestill korona-test på legekontoret på Lyngseidet den dagen du kommer eller nærmeste ukedag med å ring Korona-telefon på 400 28501 for å avtale tidspunkt.
  5. Inntil du har fått svar på test, hold avstand til andre familiemedlemmer, venner og besteforeldre
  6. Vær helt frisk før du går i selskap: ingen hoste, halsvondt eller feber

Julefeiringen har per 01.12.20 en del begrensninger som er viktig å huske:

  • Dere kan ha totalt fem gjester hjemme hos dere i tillegg til dem som bor i huset. 
  • To ganger i juletiden i perioden 23.12.20 – 01.01.21 er det tillatt med 10 gjester i huset.
  • Ved privat sammenkomst utenfor hjemmet, det være grendehus, selskapslokale og liknende, er det ikke mer enn 20 personer som kan være samlet. Samling med mer enn 20 personer er et alvorlig brudd på nasjonale smitteregler.

Det er ikke meningen å ta julestemningen fra våre innbyggere, men det er særs viktig å følge retningslinjene. Folk i alle aldre som allerede har en sykdom kan bli alvorlig syk av korona-infeksjon. Også besteforeldre og andre i høy alder er særlig utsatt.

Vi er helt i oppløpet for en mulig vaksinering ila våren, og vi trenger din hjelp for å fortsatt og ha kontroll på smitten i kommunen vår.

Ha en fin feiring og velkommen hjem for venner og familie.

Hans-Olav Holtermann Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Lyngen kommune