SMÅBARNSTREFF

 

         Starter opp igjen tirsdag 14. september  2021

 

Småbarnstreffet er en uformell møteplass for barn under skolealder, sammen med sine foreldre/foresatte.

Sanitetsforeningen og Lyngen kommune arrangerer treff på

 

              Kløverstua annenhver tirsdag fra 10.30-12.30

                                (oddetalls-uker)

 

Vi ønsker velkommen til Kløverstua for å treffe andre barn og foreldre, leke, dele erfaringer og kanskje knytte varige vennskap.

På småbarnstreffene vil en av helsesykepleierne være tilstede.

 

                            Vi følger rådene mht. smittevern

 

                                    VELKOMMEN