Svensby skuterløype er lukket for denne sæsongen og all motorferdsel er nå forbudt i området. Den tidlige lukning skjer grundet mildværet og snøsmelting. Hav en god sommer.