Teknisk drift melder om at det i vinter er lagt ny vannledning fra Drabeng til Fastdalen, og abonnenter fra Drabeng til Fastdalen nå er tilknyttet Elvejord vannverk.