Permitteringer:

Lån og kreditt:

 • Ikke prøv å løse krisen ved å ta opp mer lån. Ikke betal regninger med kreditt.
 • Kan du få samlet, eller bedre betingelser på lån som du har? Ring banken for å høre om muligheter.
 • Har du gjeldsforsikring? Sjekk i så fall denne nå.
 • Ser du at du ikke klarer å betale regninger til forfall, eller hvis du har fått inkassosaker, ta kontakt tidligst mulig med leverandør/inkassoselskapet, og fortell dem om planen du har satt opp for når du skal betale.
 • Søk om avdragsutsettelse på boliglån. Ta kontakt med banken din.
 • Søk rente- og betalingsutsettelse hvis du har studielån i Statens lånekasse.

Unødige utgifter:

 • Si opp unødvendige abonnementer og eventuelt dobbeltforsikringer.
 • Sjekk mulighet for billigere telefon-, bredbånd-, forsikring- og strømabonnement. Se https://www.forbrukerradet.no/ for oversikt over de billigste tjenestene.
 • Vurder salg av bil, spesielt hvis du har flere biler. Husk alle utgiftene som biler medfører.
 • Vurder salg av ting du ikke har bruk for (dette for å skaffe ekstra penger/likviditet).
  Finn.no kan benyttes. Vis varsomhet og følg finn.no sine smittevernregler ved kjøp og salg for å unngå smitte

Planer, budsjett og regninger:

 • Ta en gjennomgang av den nye situasjonen. Sett opp budsjett, og lag en plan når du kan betale utgifter det ikke er dekning for i denne måneden.
  Sett av feriepenger og skatt til gode til regninger du eventuelt ikke får betalt nå.
 • Sjekk om du har krav på bostøtte hos Husbanken
 • Ved trekk i lønn og delvis permittering, må permitteringsvarsel sendes namsmyndighet https://www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/
 • Bidragspliktige bør søke om redusert underholdsbidrag (barnebidrag) 
 • Kontroller at skattetrekket er riktig. Kanskje du betaler for mye skatt nå
 • Hvis du ikke allerede har en buffer, lag rom for dette i budsjettet ditt
 • Følg budsjettet!

Hvilke regninger bør betales først:

 1. Husleie eller boliglån
 2. Strøm
 3. Mat
 4. Barnebidrag
 5. Telefon/internett
 6. Kommunale avgifter på bolig
 7. Barnehage/SFO
 8. Nødvendig transport
 9. Forsikringer
 10. Andre regninger

Husk at du kan ta kontakt med oss i kommunen og få betalingsutsettelse eller -avtale dersom du har utfordringer med å betale kommunale avgifter, eiendomsskatt eller barnehage/SFO!