I går torsdag 7. januar fikk 15 beboere på Lyngstunet de første vaksinene mot Covid-19. Neste uke vil kommunen motta 10 doser, altså noe mindre antall som følge av at det blir satt av vaksiner til spesialisthelsetjenesten nasjonalt. Disse vil bli brukt for vaksinasjon av resterende beboere på Lyngstunet. I uke tre vil vi prioritere omsorgsboliger i Lenangen før vi går videre med resterende omsorgsboliger og brukere av hjemmetjenestene i Lyngen kommune.  

Fra uke 2 vil dessuten 20% av dosene gis til helsepersonell, der legevakt/legetjenesten prioriteres først i henhold til anbefalinger fra FHI. Deretter vil vi starte vaksinering av helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten der prioritering vil utarbeides ila nærmeste dagene.

Lyngen har et solid vaksinasjonsteam bestående av sykepleiere fra sykehjemmet og helsestasjon med Hilde Valø i spissen, og er klar for å kunne gi et stort antall vaksiner på kort tid. Forhåpentligvis får vi et økt antall doser fra slutten av januar, men per i dag er dette uavklart. Vi regner med at hjemmeboende eldre over 65 år og personer i risikogrupper vil bli vaksinert tidligst fra midten av februar, og mest sannsynlig vil ikke resterende del av befolkningen få vaksinen før vår/sommer 2021. Innbyggere i Lyngen trenger Ikke å ta kontakt med legekontor eller fastlege om vaksinering, vi vil gi mer informasjon og kontakte risikogrupper i februar når dette nærmer seg. 

De neste ukene vil gi økt trygghet til de mest sårbare i samfunnet vårt, og kriseledelsen vil gi fortløpende oppdatering om smittesituasjonen og vaksinasjon i kommunen vår.

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Lyngen kommune