Kommunen skal nå starte med vaksinering av aldersgruppen 16–17 år (født 2004 og 2005). Vaksineringen foregår på Lyngstunet. Denne aldersgruppen skal ha 8-12 ukers intervall mellom dosene. Vaksinen som blir benyttet er Comirnaty fra Pfizer.

De fleste født i 2005 har fylt 16 år, og er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For de som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år, må det innhentes samtykke fra begge foresatte:  samtykkeskjema for foresatte

Per i dag kan ikke 16 og 17 åringer bestille time i Remin. For å bestille time selv, er det mulig å ta kontakt med helsestasjonen på telefon eller send SMS , 40028598. Vaksinasjonsteamet tar også kontakt på telefon.

Vaksinasjon vil foregå på ettermiddagstid 10.september og øvrige vaksinasjonsdager ved behov.

 

Mvh

Vaksinasjonsteamet i Lyngen