Det er fremdeles smittevernstiltak på våre helseinstitusjoner.

Lyngen har vaksinert alle beboere på Lyngstunet og Lenangen omsorgssenter med 2.dose, og beboerne skal nå ha god immunitet for Covid-19.

Besøkende må fortsatt avtale på forhånd før besøk, men det er tryggere å kunne gi en klem og være nær sine kjære.

Våre retningslinjer for hvordan besøk skal avtales og gjennomføres, må fortsatt følges nøye.

Forutsetninger for besøk

 • Besøkende må være frisk og uten forkjølelse-/influensasymptomer, og kan ikke ha vært i nærkontakt med personer som har vært syk (luftveissymptomer).
 • Besøkende kan ikke ha oppholdt seg på steder som har utbredt Covid-19 uken før besøket.
 • Besøket skal avtales på forhånd med institusjonen.
 • Besøket skal gjennomføres i henhold til retningslinjer for institusjonen. Besøkende informeres om disse ved ankomst.

Pårørende som har vært på reise til utlandet eller til Oslo/Østlandet og andre områder i Norge med høye smittetall må avvente 10 dager før de kan besøke institusjonene. De må selvsagt være fri for symptomer på luftveisinfeksjoner.

For Lyngstunet gjelder følgende:

 1. Hver beboer kan få et besøk hver dag.
 2. Alle besøk må fortsatt avtales med avdelingen.
 3. Besøket kan gjennomføres på rommet til pasienten, eller i kantina.
 4. Pårørende kan ha med mat som de serverer til sine, men smittevernhensyn må tas. Det er ikke adgang til å bruke institusjons kjøkken fasiliteter.
 5. Besøkende må ringe på når de ankommer og de vil da få komme inn.

Kontakttelefoner:

Langtidsavdeling 418 65 685 
Korttidsavdeling 418 65 680
3. etasje 418 65 693

Omsorgsboliger på Lyngstunet og Lenangen omsorgssenter

 1. Besøk i omsorgsboligene er ikke begrenset så lenge besøkende er friske. Besøk må likevel avtales med personalet for å sikre at smittevernretningslinjer overholdes.
 2. Besøket kan gjennomføres på rommet til pasienten.
 3. Besøkende kan ha med mat som de serverer til sine, men smittevernhensyn må tas. Det er ikke adgang til å bruke institusjons kjøkken fasiliteter.
 4. Beboere kan dra ut med sine pårørende etter avtale.

Besøkende må ringe ved ankomst slik at besøket kan registreres.

Kontakttelefon Lyngstunet 3. etasje: 418 65 693

Kontakttelefon Lenangen omsorgssenter: 400 28 623

For Solhov bosenter gjelder følgende:

 1. Besøk i boligene er ikke begrenset så lenge besøkende er friske. Besøk må likevel avtales med personalet for å sikre at smittevernretningslinjer overholdes.
 2. Besøket gjennomføres på beboers rom.
 3. Besøkende kan ha med mat til sine, men smittevernhensyn må tas.
 4. Beboere kan dra ut med sine pårørende etter avtale.

Kontakttelefon: 400 28 616

Det gjøres oppmerksom på at dersom det oppstår endringer i lokalt smitteutbrudd, vil man på kort varsel måtte stenge institusjonene igjen.

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege