HOVEDMÅL:

  • Eleven skal ved hjelp av sitt instrument, eller gjennom dansen og den visuelle kunsten oppdage, mestre og bruke ulike musikalske og kunstneriske uttrykksmiddel underveis i opplæringen.
  • Skape identitet og utvikle elevens skapende og kunstneriske evner ut fra sitt ståsted.
  • Å lære elevene å bruke kultur som sin uttrykksform på tvers av fag og sjangre.
  • Bevisstgjøre verdien av å dele sine kunstuttrykk med andre.

Kontaktinformasjon

Kulturskolerektor Bård Ringbakken

Telefon: 932 03 089

Epost: bard.ringbakken@lyngen.kommune.no

Våre undervisningstilbud

KJERNETILBUD

Dette er hovedaktiviteten til kulturskolen. Innenfor faget musikk gis det undervisning i kassegitar, elgitar, elbass, trompet, piano, sang, trommer. Denne undervisningen er målrettet og foregår ukentlig gjennom hele skoleåret. Gis både som ene – timer og i mindre grupper.

Innenfor faget dans ligger fokus på samtidsdans, som kan beskrives som en varierende og fri dansestil med et variert bevegelsesspråk. På timene jobber vi med teknikkøvelser, trinnkombinasjoner, kroppsbevissthet, koordinasjon og musikalitet. Elevene får også utforske bevegelse på en kreativ måte, som for de yngste partiene skjer gjennom danselek.

Faget Visuell kunst

  • Jobbe med oppgaver som gir konkret innføring i materialer som akrylmaling, tusj, fettstifter o. l.
  • Jobbe med oppgaver som gir elevene erfaring med fri bruk av materialer. Gjøre elevene i stand til å reflektere over materialenes overflate, tekstur og struktur som noe der ikke er knyttet opp mot objektet
  • Øvelser i komposisjon, både to-dimensjonalt og tre-dimensjonalt. Orden og symmetri vs. kaos og organisk komposisjon
  • Bevisstgjøre elevene om lysforhold, knyttet opp mot valør. Innføring i scenografi

BREDDETILBUD

Dette er et introduksjonstilbud til kulturskolens ulike kjernetilbud. Lekbetont tilnærming til bevegelse, rytmer, utprøving av ulike instrumenter. Målgruppe 1 – 4 trinn.

FORDYPNINGSTILBUD

For elever med spesielle forutsetninger og som skal videre på for eksempel musikklinje ved videregående skole. Dette tilbudet gis i samarbeid med andre kulturskoler eller andre institusjoner.

LYD/LYS/MUSIKKTEKNOLOGI

Er du interessert i dette? Her lærer man å styre kulturskolens miksepult/ lyspult, eller du kan få innføring i hvordan man tar opp og mixer musikk.

Ta kontakt på telefon 932 03 089 for påmelding.

Hvordan melde seg inn og ut

Påmeldingskjema for nye elever

Hovedopptak 1.mai, men det kan søkes hele året.

Reregisteringskjema for ekisterende elever 

Frist for re-registrering for eksisterende elever er 1. juni. 

Dersom det er slik at noen må settes på venteliste, vil vi gjøre vårt beste for å ta de inn i løpet av skoleåret dersom det blir ledig plass.

Betalingssatser pr. 01.01.2022

Årskontingent instrumental/vokalopplæring 1 350 kr. pr skoleår (38 uker. Følger skoleruta) 30 min. pr. uke

Kurs i dansing og visuell kunst 600 kr per kursrekke

I musikkundervisning gis det 25 % søskenmoderasjon for 2., 3., 4. barn osv. 

Kulturskolens lærere

Kulturskolerektor Bård Ringbakken

Telefon: 932 03 089

Epost: bard.ringbakken@lyngen.kommune.no

Are Biendl
Tlf. 975 33 066                      
epost: are9060@hotmail.com
Fag: trompet, kornett

Helga Ringbakken
Tlf. 932 55 686
epost: helgaringbakken@hotmail.com
Fag: visuell kunst

Linda Sointu (PERMISJON)
Tlf. 405 46 850
epost: linda.sointu@lyngen.kommune.no
Fag: dans

Marianne Holst Hansen (Permisjon)
Tlf. 482 61 971          epost:marianne.holst.hansen@lyngen.kommune.no              
fag: piano, sang, ukm - koordinator

Jean -Noel Herranz
Tlf. 486 79 053
epost: jher@wanadoo.fr
fag: piano (vikar)

Strategiplan 2019 -29